ENGLISH
  Güncelleme: 29/04/2011

* 2010 Yılı Trabzon İli AB Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması, kamuoyu nezdinde Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi, Avrupa Birliği mali kaynaklarının kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılması ve etkinliğin sağlanması için Vali Yardımcısı Hüseyin Ece başkanlığında kurulan  "Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu" ilk toplantısını Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık ve Başbakanlık AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Cangir'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Valilik A Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Kaymakamlar, il müdürleri, İl Özel İdare Genel Sekreterliği, belediye, üniversite, TTSO, TTB, Ziraat Odası'ndan yetkililer ve ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Kızılcık, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin ülkemizin çağdaşlaşma anlamında dünya ile rekabet edebilir konumda olması anlamında son derece önemli olduğunu söyledi. Bu süreç için önemli adımlar atıldığını kaydeden Vali Kızılcık, "O adımlar devam ediyor. Bizlerin, atılan bu adımların Ankara'dan Trabzon'umuzun en ücra köşesindeki köye yansıması sürecinde aktif olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum. Tabiri caisze bu düzenlemelerin ete kemiğe büründürülebilmesi için süreçte; taşrada kanaat önderlerinin, kaymakamların, müdürlerin daha aktif olarak yer alması gerekiyor. Onların görüşleri ve gönülleri bu süreçte çok önemli yer tutuyor" dedi. "Yapılan düzenlemelerin vatandaşımızın hayatında ne gibi değişliklere neden olacağını önceden bilmek gerçekten son derece önemli" diyen Vali Kızılcık, konuşmasına şöyle devam etti: "Yapılan düzenlemelerle beraber getirilen kazanımların yanında bazı yükümlülüklerimizde artıyor. Bunları şeffaf ve açık bir şekilde vatandaşımız ile paylaşmamız, bizim, demokratik, vatandaş odaklı ve şeffaf yönetimi benimsemiş bir yönetim olduğumuzun göstergesidir. Bu anlamda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bulunduğumuz konum, hem vatandaşlarımızı bilgilendirme ve vatandaşlarımızın bu süreç ile ilgili bilgilerini, geri dönüşlerini yukarıya iletme hem de yukarıdan yapılan düzenlemeleri vatandaşlarımıza aktarma anlamında iki taraflı fonksiyon göreceğiz."

AB'nin katılım öncesi mali yardımlarından ve diğer alandaki fonlarından en üst seviyede yararlanmak için bilgilendirme toplantılarının çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini dile getiren Vali Kızılcık, "Komisyon marifetiyle bilgilendirmelerimizi yaparsak, vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımız bu kaynaklardan çok daha fazla yararlanacaktır. Böylece bu süreci daha az sancılı ve daha kısa sürede tamamlayıp Ulu Önder Atatürk'ün bizlere hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ve onun üzerine de çıkabilme şansını daha çabuk yakalamamız mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.       

Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Cangir ise, katılım öncesi mali yardım kapsamında AB'nin Türkiye'ye 2010 yılında 650 Milyon Avro kaynak kullandıracağını söyledi. Cangir, 2009 yılındaki kaynak kullanım miktarının ise 550 milyon Avro olduğunu belirtti.

Trabzon'un AB projelerindeki başarısını takdir ettiğini vurgulayan Cangir, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği olarak yurdun çeşitli bölgelerini gezdiklerini, kamuoyunun düşüncelerini öğrenmek için ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.

AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Cangir, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini aktardıktan sonra Valiliklerde oluşturulan bu kurullardan beklentilerini 3 ana başlık halinde dile getirdi.

1-AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje faaliyetlerini teşvik etmek, gerekli desteği sağlamak, yürütülmekte olan AB projelerinin koordinasyonunu, tanıtımını ve kamuoyu ile paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici önlemleri almak,

2-Avrupa Birliğine üyelik sürecimizle ilgili olarak AB İletişim Strateji çerçevesinde, sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak.

3-Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerinin il düzeyinde uygulama sonuçlarını izlemek, sorunlarını tespit etmek, sorunlarla ilgili mevzuat değişikliği de dahil çözüm önerilerini tespit ederek İçişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterline (ABGS) bildirmek. Toplantı katılımcılarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.  


Güncelleme: 29/04/2011 / Hit: 4,589