ENGLISH
  Güncelleme: 12/12/2011

* Başvurusu Devam Eden Hibe Duyuruları

 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ DUYURULAR

Bölgesel İşbirliği Konseyi Sekretaryası'nın Güçlendirilmesi

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi-II Mikro Hibe Desteği (Önemli Duyuru)

Kadınların Güçlendirilmesi Konulu Proje Teklif ÇağrısıTOPLULUK PROGRAMLARI

 Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı

Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler için Avrupa İttifakı

Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı Proje Teklif Çağrısı
Avrupa'da, Dünya-çapında Küme Teşviki ve Geliştirilmesi
Yatırım Aktörlerinin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgi (ÇSY) Analizi ve Kullanımı Hibe Programı
CIP Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek (ICT PSP) Teklif Çağrısı

 

  Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik

                                                           

Gençlik Programı Eylem 3.2 Teklif Çağrısı Duyurusu
Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı

 

  Kültür Programı

Kültür Programı Hibe Duyurusu

 7. Çerçeve Programı

2011 Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları Çağrısı

 

 Progress Programı

Açık teklif çağrısı bulunmamaktadır.DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI

TÜBİTAK - İl Yenilik Platformları Projeleri
Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrıları (Son Güncellenme 24.01.2011)

 

 

 

 


Güncelleme: 12/12/2011 / Hit: 30,961