ENGLISH
  Güncelleme: 26/02/2011

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Nihai Puan Sıralı Liste

 

21/02/2011 - 25/02/2011 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı puan sıralı listesi ekte sunulmuştur. (Liste için tıklayınız.)

Listede yer alan asil adayların; aşağıda istenilen belgeleri en geç 14/03/2011 Pazartesi Günü mesai bitimine (Saat 18:00) kadar Genel Sekreterliğimiz İdari Hizmetler Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Saygı ile duyurulur.

 

--

Not: Sözlü giriş sınavında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı dereceleri yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenmiş olup, adaylar nihai notlarına göre sıralamaya tabi tutulmuşlardır

 

Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 

İrtibat Telefonu : (312) 218 13 41 - 218 15 35 - 218 13 39

--

 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

1- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

beyan, (Form İçin Tıklayınız)

2- Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

3- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız)

4- 10 adet (4 x 6) ebadında fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

6- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

8- Görev yaptığı kamu kurumunun adı, birimi ile unvanını da belirten dilekçe.

9- Varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi.

İLK DEFA KAMU KURUMUNA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

1- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyan,(Form İçin Tıklayınız)

4- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı

beyan, (Form İçin Tıklayınız)

5- Mal bildirimi formu, (Form İçin Tıklayınız),

6- İkametgâh ilmühaberi,

7- Askerlik durum belgesi,

8- Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, (Form İçin Tıklayınız)

9- 10 adet (4x6) ebadında fotoğraf,

10- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet), (Form İçin Tıklayınız)

12- Varsa Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi

13- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Başvurudan sonra yeni belge alanlar için)

14- Daha önce Kamuda görev yapmış olanlar için görev yaptıkları kurumdan alacakları "Sicil Özeti(Hizmet Belgesi)"



Güncelleme: 26/02/2011 / Hit: 22,771