ENGLISH
  Güncelleme: 31/08/2010

AB'nin 2013 Sonrası Uyum Politikası hakkında Bilgi Notu

AB’nin 2013 Sonrası Uyum Politikası hakkında Bilgi Notu

 

“Avrupa Birliği 2007-2013 mali dönemi için geliştirdiği Bölgesel Politikasını yeni dönemde küresel krizin de etkilerini göz önüne alarak revize etme ihtiyacı duymuştur. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu 2009 yılında yayınladığı  Ekonomik ve Sosyal Uyum İlerleme Raporunda yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarını öne çıkarmış ve Avrupa bölgelerinde hangi faktörlerin yaratıcılık ve yenilikçiliğe katkı sağlayacağını tartışmıştır. Komisyonun 3 Mart 2010 tarihinde yayınladığı Avrupa 2020 belgesi de hiç şüphesiz 2013-2020 mali döneminde AB Bölgesel  Politikası için yol gösterici olacaktır. 2020 Stratejisinde hedeflenen akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme Avrupa bölgelerinin bundan sonraki dönemdeki temel hedefleri olacaktır. 2013 sonrası senaryolarda şu anda önce çıkan kavram Makro-Bölgesel stratejiler ve uygulamalarıdır. Bu kapsamda, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı tarafından hazırlanan bu bilgi notu AB Bölgesel Politikasının şu anki durumu hakkında bilgi vermekte ve küresel krizin de etkisiyle 2013 sonrası için şimdiden başlayan tartışma sürecini değerlendirmektedir.”

 

Bilgi Notu için lütfen tıklayınız.Güncelleme: 31/08/2010 / Hit: 9,020