ENGLISH
  Güncelleme: 06/08/2010

Yoksulluğa Karşı Müzik (Music Against Poverty) Yarışması

"YOKSULLUĞA KARŞI MÜZİK" (MUSIC AGAINST POVERTY) YARIŞMASI


Avrupa Komisyonu, dünya çapında yoksullukla mücadeleye destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden gençlerin katılımıyla "Music Against Poverty" başlıklı bir müzik yarışması düzenlemektedir.

 

Katılımcıların genel olarak kalkınma konusu ve özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda özgün bir şarkı bestelemesinin beklendiği yarışmada, kazananlar profesyonel bir stüdyoda şarkılarını kaydetme ve Aralık 2010 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Kalkınma Günleri'nde şarkılarını söyleme imkanına sahip olacaklardır.

 

"Yoksullukla savaşıyorum" kampanyasının bir parçası olan yarışma, kalkınma alanında işbirliği konusunda Avrupa Birliği'nin çalışmaları hakkında gençlerin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

 

İletişim ağları ve müzik festivalleri aracılığıyla, Avrupa Birliği ülkelerinden 15 ve 25 yaş arasındaki gençlerin 30 Eylül'e kadar, yoksullukla mücadeleye ilişkin bir şarkıyı internet aracılığıyla sunmaları gerekmektedir.

 

Katılımcıların aynı zamanda, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nden aşağıda belirtilen sekizine desteklerini ifade etmeleri beklenmektedir:

- Aşırı Yoksulluk ve Açlığın Ortadan Kaldırılması
- Evrensel İlköğretim Eğitimine Ulaşılması
- Cinsiyet Eşitliğini Teşvik
- Çocuk Ölümlerinin Azaltılması
- Anne Sağlığının İyileştirilmesi
- HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Hastalıklarla Mücadele
- Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
- Kalkınma için Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi

 

31 Ekim 2010 tarihine kadar internet üzerinden yapılacak oylama sonucunda, biri internet oylama sonuçlarına göre ve diğeri profesyonel jüri tarafından olmak üzere iki kazanan belirlenecektir. İki kazanan, şarkılarını profesyonel bir stüdyoda kaydetme ve Aralık 2010'da Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Kalkınma Günleri sırasında söyleme fırsatına sahip olacaklardır.

 

Başvuru yapmak ya da daha ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.ifightpoverty.eu adresi ziyaret edilebilir.

 

 

 Güncelleme: 06/08/2010 / Hit: 9,284