ENGLISH
  Güncelleme: 30/09/2021

Ufuk Avrupa

Avrupa Birliği (AB); araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Avrupa Birliğinin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek, rekabet edebilirliğini arttırmak ve Birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik ediyor. Bu teşvik mekanizması da 1984 yılından bu yana çerçeve programlar aracılığı ile oluşturulan çok yıllı Ar-Ge ve yenilikçilik mali destekleri ile yürütüyor. Ülkemiz de 2003 yılından bu yana Ar-Ge ve Yenilikçilik alanında yürütülen çok yıllı çerçeve programlarına katılım sağlamaktadır. 

Ülkemizde 2002-2006, 2007-2013 yıllarında 6. Çerçeve programı (6. ÇP) ve 7 Çerçeve Programı (7. ÇP) isimleri ile bilinen programlar, 2014-2020 döneminde Ufuk 2020 ismiyle yürütülmüştür. 2021-2027 döneminde ise, Ufuk Avrupa olarak yürütülüyor.

Ufuk Avrupa ve çerçeve programlar 2023 kalkınma hedeflerimiz kapsamında, GSYİH’deki Ar-Ge harcamalarının ve ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının arttırılması yoluyla ekonomik refah ve kalkınma sağlanması hedeflerimiz başta olmak üzere, iklim değişikliği ile mücadele, dijitalleşme ve sanayi 4.0 gibi birçok alanda ülkemize fayda sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barış hedefleri kapsamında ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede Ufuk Avrupa altında yayımlanan çalışma programları, bu hedeflere hizmet edecektir.

Ufuk Avrupa Programı temelde 3 ana sütun üzerinde oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, 2014-2020 dönemiyle benzerlik göstermektedir. Bu sütunlar; bilimsel, mükemeliyet, küresel zorluklar ve rekabet edebilirlik ve yenilikçilik alanlarından oluşmaktadır. 2021-2024 dönemindeProgramın aşağıdaki alanlara odaklanması beklenmektedir:

  • Yeşil ve dijital dönüşümün hız kazandırılması amacıyla anahtar dijital, kolaylaştırıcı ve gelişen teknoloji sektör ve değer zincirlerinin desteklenmesi;
  • Ekosistem, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir doğal kaynakların korunması, desteklenmesi ve güvenliği,
  • Temiz ve sağlıklı çevre, enerji, inşaat ve üretim sistemlerinin dönüşümü yoluyla dijital destekli dönüşüm ve iklim nötr ve Sürdürülebilir ekonomiye geçiş sağlanması,
  • Daha dirençli, kapsayıcı, demokratik, her türlü tehdit ve felakete hazır, eşitlikçi ve katılımcı bir toplum inşa edilmesi. 

 2021-2027 döneminde gelecek çağrıların büyük bir kısmının da bu görevler kapsamında yayımlanması beklenmektedir. Avrupa Birliği tarafından belirlenen bu beş görev şu şekildedir:

  • Kanser,
  • Denizlerin ve Su Kaynaklarının Islahı,
  • 2030’a kadar İklim Nötr 100 Şehir,
  • Sürdürülebilir Gıda İçin Toprak Sağlığı,
  • 2030’a Kadar İklime Dayanıklı Bir Avrupa Kıtası.Güncelleme: 30/09/2021 / Hit: 3,584