ENGLISH
  Güncelleme: 13/04/2017

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı;

1) İşletme, sanayi, bilgi toplumu, medya, bilim, araştırma, eğitim, kültür, istihdam politikaları, sosyal ve bölgesel politikalar ile yapısal araçlar konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder,

2) Birlik program ve ajanslarına katılım veya katılımın sonlandırılması hususunun ilgili kurumların taleplerinin alınmasını takiben değerlendirilmesine, katılım veya katılımın sonlandırılması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine ve katılım sağlanan program ve ajansların yürütülme süreçlerinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik faaliyetleri koordine eder.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme: 13/04/2017 / Hit: 56,000