ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2017

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik'in 10 Aralık İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Yayımladığı Mesaj

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 68 yıl önce kabul edildiği 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.

Avrupa Konseyi kurucu üyesi ve Avrupa ailesinin önemli bir ferdi olarak Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde bulunan Türkiye, terör saldırıları, darbe girişimi ve bölgedeki savaş durumu gibi tüm olumsuz koşullara rağmen demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde temel hak ve özgürlükleri geliştirmek amacıyla siyasi reform sürecine kararlılıkla devam etmektedir.

15 Temmuz Darbe Girişimine karşı devlet ve millet olarak demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu bize demokrasi ve insan hakları yolunda ilerlememiz ve milletimiz için daha çok değer üretmemiz için yeni sorumluluklar yüklemiştir. 

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda son 15 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz reformlara 2016 yılında da devam ettik. Bu çerçevede, insan hakları kurumunun yetkilerini, ayrımcılıkla mücadeleyi de kapsayacak şekilde genişleterek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak yeniden yapılandırdık. Ayrıca, temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması amacıyla Kolluk Gözetim Komisyonu’nu kurduk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kabul ettik ve insan haklarına ilişkin çok sayıda uluslararası sözleşmeyi onayladık.

Ülkemizde kaydedilen gelişmelere karşın, komşumuz Suriye’de yaşanan vahşet, kardeş Suriye halkının maruz kaldığı katliam, ölümden kaçan mültecilerin sadece Suriye’de değil, Avrupa ülkelerinde de maruz kaldıkları insanlık dışı uygulamalar İnsan Hakları Günü’nün artık sadece mesajlarla değil, eylemlerle idrak edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve geliştiren siyasi kazanımlara güçlü bir şekilde sahip çıkacağımızı ve daha ileriye taşıyacağımızı belirtir, vatandaşlarımızın insan hakları gününü tüm içtenliğimle kutlarım.

 Güncelleme: 11/12/2017 / Hit: 5,460