ENGLISH
  Güncelleme: 12/01/2017

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda politika ve stratejiler geliştirmek,  katılım sürecini yönlendirmek, reformlara öncülük etmek ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’ni ve her bir vatandaşının yaşam seviyesini AB standartlarının da üzerine çıkarmak için bu kapsamdaki çalışmaların ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde programlanmasını, yürütülmesini ve izlenmesini etkin bir şekilde koordine etmek.

VİZYON

Türkiye’yi Avrupa Birliği tam üyeliğine taşıyan, katılım sonrasında AB üyeliğinden en üst düzeyde fayda sağlanması için gerekli politikaları geliştiren, reformlara öncülük eden, koordinasyonu sağlayan ve Avrupa Birliği politikalarını şekillendiren kurum olmak.


Güncelleme: 12/01/2017 / Hit: 3,530