ENGLISH
  Güncelleme: 25/04/2013

* SEI VALİLİKLER PROJESİ: Yalova Eğitim İhtiyaç Analizi

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında 20 pilot ilin AB konularında önceliklerini belirlemek amacıyla yürütülen Eğitim İhtiyacı Analizi Çalışmasına Yalova’da devam edildi. 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi ve proje teknik destek ekibi eğitim uzmanının katıldığı çalışmada odak grup toplantıları ve mülakatlar ile Yalova ilinin AB konularında öncelikli eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışıldı. Çalışma kapsamında Yalova İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Sayın Cezmi Türk GÖÇER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Atilla AKOĞUZ, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Taner ERİŞ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Sayın Murat ÖZKAN ve Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz DERELİ ile mülakatlar yapıldı. Ayrıca ildeki yerel aktör temsilcilerinin katılımı ile odak grup toplantıları yapılıp tüm aktörlerin AB konularında karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaç duyduğu konular belirlendi.

İhtiyaç Analizi çalışması diğer pilot illerde de uygulandıktan sonra ortaya çıkacak ihtiyaçlar ışığında 20 ile yönelik Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İş Planı oluşturulacak ve proje faaliyetleri bu ihtiyaçlara göre uygulanacak.

SEI VALİLİKLER PROJESİ: Yalova Eğitim İhtiyaç Analizi

Detaylı Bilgi İçin: http://www.vabpro.org/tr-tr/anasayfa.aspx (Sayfasına Başvurabilirsiniz)


Güncelleme: 25/04/2013 / Hit: 6,386