ENGLISH
  Güncelleme: 25/04/2013

* Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Alaattin Büyükkaya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu “Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Tüsev) tarafından düzenlenen “Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı”na katılım sağladı. Açılış konuşması yapan Sayın Büyükkaya Avrupa Birliği sürecinin bir demokratikleşme süreci olduğunu ve bu sürecin sivil toplum kuruluşları olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı. AB müzakere sürecinde gerçekleşen reformlarla Türkiye'nin daha güçlü ve şeffaf bir ülkeye dönüştüğünü belirten Sayın Büyükkaya bu yolda sivil toplum kuruluşları ve kamunun işbirliğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen panele Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Cangir konuşmacı olarak katılım sağladı. Söz konusu panelde sivil toplum ve kamu işbirliğinin önemi, gerekliliği ve mekanizmaları konuları tartışıldı.


Güncelleme: 25/04/2013 / Hit: 7,124