ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Kocaeli

KOCAELİ İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Kocaeli İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Kocaeli İlinde toplam 22 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Kocaeli ilinde başarılı olan 22 projeye sağlanan hibe desteği toplam 2.487.164,00 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Kocaeli ili sağlanan hibe desteği itibariyle 47. sırada yer almaktadır.   Kocaeli ilindeki AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Kocaeli ilinde uygulamaya geçirilen toplam 14 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Küçük İşletmeler Kredi Programı 1.Aşama (SELP-1)

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 38 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Kocaeli, Gaziantep, İzmir

Program ile Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Program kapsamında sağlanan krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması hedeflenmiştir. 2004-2008 yılları arasında uygulanan Küçük İşletmeler Kredi Programı çerçevesinde 2394 işletmeye 38 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-2: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 17,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen ABİGEM projesinin temel amacı KOBİ'lere iş geliştirme, ihracat, verimlilik, inovasyon vb. alanlarda danışmanlık v eğitim desteği vererek işletmelerin kapasitelerinin güçlenmesini sağlamaktadır. ABİGEM projesinin ilk uygulaması 2004-2008 yılları arasında İzmir, Gaziantep ve Kocaeli illerinde yapılmıştır. Kocaeli ilinde faaliyet geçen ABİGEM Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur. ABİGEM'ler ile Kocaeli ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır. Projeye sağlanan AB mali desteği 2008 yılı itibariyle sona ermiştir. Ancak, Kocaeli'ndeki ABİGEM'in sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Bu projede elde edilen deneyim ve başarı 16 farklı ilde yeni ABİGEM'lerin kurulmasına öncülük etmiştir.

Proje-3: Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesine Destek Sağlanması

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2002 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 8,1 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Kocaeli

Türkiye'deki iş sağlığı güvenliği standartlarını Avrupa Birliği düzeyine getirmek; özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler odaklı olmak üzere, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği kural ve yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik etkin ve verimli bir sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla proje oluşturulmuştur. 2004 yılı Ocak ayında başlayan projenin uygulaması 2006 yılının Şubat ayında sona ermiştir. Genel olarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş sağlığı güvenliği kültürünün tanıtılması, laboratuarların güçlendirilerek yaygın kullanıma sunulması amaçlanmıştır. Program çerçevesinde Kocaeli ilinde bir laboratuar inşa edilip donanımı tamamlanmıştır.

Proje-4 :  AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2003 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 6,6 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Uygulama  Yeri: Adana,Artvin,Balıkesir,Bursa,Çanakkale,Giresun,Hatay,İstanbul,İzmir,

Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Kefken/Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yalova, Zonguldak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen29 Adet Balıkçılık Liman Ofisleri İnşaatı Projesi'nin temel amacı AB Balıkçılık Mevzuatına uyum sağlanarak nihayetinde ulusal ekonomiye balıkçılık sektörünün katkısının arttırılmasının sağlanmasıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sektör yönetimi muhafaza, kaynak yönetimi kontrol önlemlerinin etkinliğini artırarak Ortak Pazara uyumun arttırılması ve bu yönde balıkçı gemilerinin bilgisayar ortamında kaydı, takibi ve istatistiki bilgilerinin kaydı çalışmalarına temel olacak Projesi, Türkiye‘de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 29 ilde Balıkçılık Liman Ofislerinin İnşaatını da içermektedir.

Proje-5: Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006

Proje Bütçesi: 20 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye İş Kurumu

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Kayseri, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Konya, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen proje ile yereldeki kuruluşların işsizlik ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Proje, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik verileri araştırması kapsamında kayıtlı işsizlik oranın en yüksek olduğu 28 ilde yürütülmektedir. Proje kapsamında yerel kuruluşlar tarafından geliştirilen ve işsizlik ile mücadeleyi amaçlayan projelere 400.000 Avro'ya kadar destek sağlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen hibe programı çerçevesinde toplam 101 projeye finansman sağlanmıştır. Program kapsamında Kocaeli'nde 3 projeye toplam 454.000 Avro destek sağlanmıştır.

Proje-6 : Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi

Program:  AB Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006

Proje Bütçesi:  1,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Uygulama Yeri:  İstanbul(Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Pendik, Şile), Denizli, Diyarbakır (Merkez, Bismil), Aydın(Nazilli), İzmir (Çeşme, Aliaağa), Ankara(Çankaya, Yenimahalle), Kocaeli (Merkez), Şanlıurfa (Merkez), Elazığ (Merkez), Sakarya (Merkez), Muğla (Bodrum, Fethiye), Adana (Seyhan), Hatay (Merkez), Antalya (Manavgat), Mersin (Tarsus, Erdemli), Van (Merkez), Bursa (Merkez, Osmangazi), Tekirdağ (Çorlu), Kayseri (Kocasinan), Kütahya (Merkez)

Adaletin üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir icra sisteminin işlemesini desteklemek için Türkiye jandarma personelinin AB insan hakları standartları alanında bilgi ve yeteneklerinin artırılmasını öngören  proje kapsamında, 200 kadar jandarma okullar eğitmenleri ve JİHİDEM personelinin eğitiminin yanı sıra ''cezai soruşturmalardaki ifade alma süreci" ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır. Adli soruşturmalar sırasında jandarma, polis, savcı ve avukatlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek ifade alma eylemini kanıta dayalı cezai kovuşturma aracına dönüştürmek; Türkiye jandarmasının yakında uygulamaya geçireceği İnsan Hakları Konseptinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; güvenlik  dahil olmak üzere vatandaşlarına tüm hizmetleri demokratik ilkeler ve insan hakları ışığında verebilecek istikrarlı kurumlar yaratarak Türkiye'nin katılım sürecinde Kopenhag kriterlerini yerine getirme çabalarını desteklemek bu projenin temel hedefleridir.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 30 pilot ifade alma odasının tadilatına yönelik bir yatırım bileşenini de içermektedir. Proje kapsamında Kocaeli ilinde de ifade alma odalarının tadilatı yer almaktadır. Projenin uygulaması tamamlanmıştır.

Proje-7: Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi ve AB ile Uyumu Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı  2006 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 2.3 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Köy İşleri  Bakanlığı

Uygulama Yeri: Ankara, Manisa(Beydere), Kocaeli(Çayırova)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının  tohumculuk sektöründe özellikle, çeşit tescili, tohumluk sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları ve yayım hizmetlerinin uygulanması konuları başta gelmek üzere AB kuralları ve uygulamalarını izlemek ve tohumculuk sektöründeki AB mevzuatına göre tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamak ana öncelikleri çerçevesinde hazırlamış olduğu proje kapsamında Ankara, Çayırova ve Beydere Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Laboratuarlarına ekipman alımı gerçekleştirilmiş; Ankara ve Manisa illerinde Sebze ve tarla bitkileri için DUS testi yapmak ve çeşitlerin yenilenmesi için tescilli tohum sağlamak üzere 2 adet sera kurulmuştur.

Proje-8: Kişisel Koruyucu Donanım için Piyasa Gözetimi Destek Laboratuarının Kurulması Projesi Program: IPA-I

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 1,2 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞGÜM)

Uygulama Yeri: Ankara ve Kocaeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞGÜM) tarafından yürütülen proje ile Kocaeli'nde Kişisel Koruyucu Donanımı konusunda AB Direktiflerine uyum için İŞGÜM'e ait mevcut kurulu laboratuarın ekipman ihtiyacının karşılanması ve laboratuardaki personelin eğitimi hedeflenmiştir. Projenin uygulamasına başlanmıştır.

Proje-9: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Uygulama Yeri:  Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Denizli ve Kütahya

Projenin amacı Türkiye'de işyerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kütahya, ve Zonguldak illerindeki "Maden", "İnşaat" ve "Metal" sektörlerinde pilot uygulamalar yapılacaktır. Proje dahilinde aşağıdaki üç temel çalışma gerçekleştirilecektir:

-Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması;

-İş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonellerin ve diğer uzmanların iş sağlığı denetimi, iş hijyeni ve iş kazaları ile meslek hastalıkları için oluşturulan sistemle ilgili olarak eğitilmesi;

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyerek bilinç uyandırılması. İhale aşaması tamamlanan projenin uygulaması başlamıştır.

2010 yılı Ocak ayında başlayan projenin uygulama süresi 24 aydır.

Proje-10 : Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi", AB Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi'nin içerdiği düzenlemeleri etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde Marmara Bölgesi'nde uygulamayı amaçlamaktadır. Bu Proje kapsamında 2011 yılı sonuna kadar 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ve kalibrasyon laboratuarı kurulacak; çevre izleme ağının yönetiminde ve operasyonunda görev alacak 30 adet uzman eğitilecek; Bölgesel Kalibrasyon Merkezi, Bölgesel Veritabanı Merkezi ve Bölgesel Bakım Merkezi kurulacak; Temiz Hava Eylem Planı uygulamaya geçirilecek; Marmara Bölgesi'ndeki yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle çalıştay ve seminerler düzenlenecektir. Bu projenin Türkiye'nin diğer bölgeleri için model olması ve ileriki yıllarda diğer bölgelerde de uygulanması amaçlanmaktadır. Proje 23 Eylül 2009 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Proje-11: Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi II.Aşama

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Adıyaman Kahta İlçe Belediyesi, Ağrı Patnos İlçe Belediyesi, Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe Belediyesi, Ankara Polatlı İlçe Belediyesi, Aydın Nazilli İlçe Belediyesi, Balıkesir Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir İl Belediyesi, Bursa Nilüfer Büyükşehir İlçe Belediyesi, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi, Düzce İl Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Büyükşehir İlçe Belediyesi, Kırşehir İl Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir İl Belediyesi, Şanlıurfa İl Özel İdaresi, Trabzon İl Özel İdaresi, Uşak İl Belediyesi, Zonguldak İl Belediyesi, Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesi.

Projenin genel hedefi, 2003-2005 yılları arasında yerel yönetimlerle ilgili kabul edilen yeni yasaların tam olarak uygulamasını sağlayarak etkin, şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefi ise; yerel yönetimlere ilişkin yeni politika ve yasaların etkin bir biçimde uygulanması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün, yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin kapasitesinin ve bunlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Projenin hedef kitlesi İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilik ve kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve belediye birliklerinde görev yapan personeldir. Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadır:

-Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcileri ile yönetici ve çalışanlarının kapasitelerinin artırılması suretiyle bu yönetimlerce sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 11 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

-Yerel Yönetim Birliklerinde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetim birliklerinin hem kendi aralarında hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişimlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

-Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi: Kent konseyleri ve diğer katılımcı mekanizmaların işleyişinin iyileştirilerek, yerel düzeyde bu mekanizmalar sayesinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın sağlanması hedeflenmiştir.

-Belediyeler Arası Eşgüdüm ve İşbirliğinin İyileştirilmesi: Belediyelerin hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki belediyeler ile eşleştirme ve ortaklıklarının sayısının artırılması ve bu tür işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. 10 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

-İçişleri Bakanlığı'nın Kapasitesinin Artırılması: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Proje-12: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı

Program: IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Bileşeni Proje Bütçesi: 18,9 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı

Uygulama Yeri: Karadeniz Havzasındaki 25 İl (Kocaeli dahil)

Karadeniz Havzası İşbirliği Programı, Karadeniz Havzasındaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve sınır bölgelerindeki işbirliğini güçlendirerek iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programa, Karadeniz'e kıyısı ve/veya yakınlığı olan toplam on ülke katılmaktadır. Bu ülkelerden Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan Avrupa Birliği (AB) üyesi; Türkiye AB'ye aday ülke; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna ise ortak ülke olarak program kapsamında yer almaktadır. 2007-2013 döneminde uygulanacak program için Türkiye'nin faydalanabileceği bütçe 18.9 Milyon Avro'dur. Program, Türkiye'nin Karadeniz Havzasında yer alan Düzey-2 bölgelerinde uygulanacaktır. Program kapsamında toplam 7 Düzey-2 bölgesi ve 25 il bulunmaktadır.

Programın yürütmekle yetkili kurum Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığıdır. Program farklı konularda geliştirilecek Hibe Programları aracılığı ile yürütülecektir. Teklif çağrıları kapsamında hazırlanacak projeler Bükreş'teki Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına sunulacaktır. Projelerin değerlendirmesi on ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinden oluşacak ortak bir komite tarafından yapılacaktır. Hibe programları kapsamında ekonomik, ticari, sosyal, kültürel işbirliği, çevre sorunları ile mücadele ve ortak politika geliştirme, turizmin geliştirilmesi gibi konularda bölgedeki ülkelerden en az üç kuruluş ortaklığında geliştirilen projelere finansman desteği sağlanacaktır.

Hibe Programları için ilk teklif çağrısı 2009 yılında yayınlanmıştır.  Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Hibe Programı kapsamında 2. Teklif Çağrısı yayınlanmış olup son başvuru tarihi 30 Eylül 2011'dir.

Karadeniz Havzası İşbirliği İçin Takip Edilmesi Gereken Web Sayfaları:

-Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Web Sayfası (http://www.blacksea-cbc.net/)

-Romanya Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (http://www.mdlpl.ro/)

-Avrupa Birliği  Bakanlığı(http://www.ab.gov.tr)

Proje-13: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Ulaştırma Operasyonel Programı

Proje Bütçesi:  160 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı

Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara

Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi 2007-2013 döneminde Ülkemize sağlanan AB mali yardımlarının öncelik alanlarından birisidir. Bu çerçevede kullanılacak mali yardımı kullanmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız tarafından 2007-2009 Ulaştırma Operasyonel Programı hazırlanmıştır.  Söz konusu Operasyonel Program ile etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır.

Operasyonel Programın kapsamında yer alan "demiryolu altyapısının geliştirilmesi" önceliği çerçevesinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi gerçekleştirilecektir. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin bütçesi 160 Milyon Avro'dur.

Proje-14: Gıda Sektörü için İnovasyon Merkezi Kurulması Projesi

Program: IPA-III Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Kalkınma Bileşeni Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Proje Bütçesi: 17 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: TÜBİTAK

Uygulama Yeri: Kocaeli, Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep  

TÜBİTAK tarafından yürütülen proje ile Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep illerinde gıda sektöründe bölgesel rekabetin artırılması ve Kocaeli ilindeki iyi uygulamaların bölgeye transfer edilmesini sağlayacak bir Gıda İnovasyon Merkezinin kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında TÜBİTAK'ın Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezinde gıda alanında yapılan araştırma çalışmaları ve deneyimler Şanlıurfa, Giresun, Gaziantep illerindeki KOBİ'lere destek sağlamak amacıyla bu illerde kurulacak Gıda İnovasyon Merkezlerine aktarılacaktır. Hazırlık çalışmaları devam eden projenin uygulamasının 2011 yılında başlaması planlanmaktadır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 12,907