ENGLISH
  Güncelleme: 20/09/2021

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kadın İstihdamının Teşviki İçin Teknik Yardım
Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Hibe)
Doğrudan Hibe "İş Dünyasında Kadın Programı"

Tekstil Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu (GATE for Women)

 

Tekstil Sektöründe Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu için Mal Alımı (GATE for Women)
Genç İstihdamını Teşvik Etmek için Teknik Yardım
Genç İstihdamını Teşvik (Hibe)
Kariyer Hizmetlerinin Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Destek

Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu için Mal Alımı

 

Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Teknik Yardım

 

Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı
Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi II Hibe Programı
Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi için Teknik Yardım
Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi için Mal Alımı
Yenilikçi Tedbirlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi (Hibe)
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Yardım
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Mal Alımı
Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi II Hibe Programı
Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Arttırmaya Yönelik Teknik Destek
Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Arz
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması İçin Teknik Yardım
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması İçin Mal Alımı
Özellikle Kız Çocukların Okullulaşma Oranlarının Artırılması (Hibe)
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılmasına Yönelik Mal Alımı II
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Hibe Programı
Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi II
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Becerilerinin Artırılmasına Yönelik Hibe Programı
Avrupa Güven Fonu
Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki için Teknik Yardım
Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki için Mal Alımı
Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki (Hibe)
Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki için Teknik Yardım II
Hayat Boyu Öğrenmeyi Teşvik Etme II Hibe Programı

Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Mal Alımı

 

"Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması" Hibe Programı

 

"Ulusal Yeterlilikler Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması" için Doğrudan Hibe

 

Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Arttırılması İçin Teknik Yardım

 

Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Arttırılması İçin Mal Alımı

 

Turizm Sektöründe Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım

 

Turizm Sektöründe Çalışanların ve İşverenlerin Uyumunun Artırılması Operasyona Yönelik Mal Alımı
Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılmasına Yönelik Ekipman Teknik Yardımı

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılmasına Yönelik Mal Alımı

 

TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması İçin Teknik Yardım
TR33 Bölgesinde İşveren ve İşçilerin Uyumunu Artıracak Mal Alımı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Aracılığıyla Çalışanların ve İşverenlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Yardım

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Yoluyla Çalışanların ve İşverenlerin Kapasitesinin Geliştirilmesi için Mal Alımı

 

Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Doğrudan Hibe

 

Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması için Teknik Yardım

 

Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Artırılması için Mal Alımı

 

Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması İçin Teknik Yardım

 

Burs Desteği Dahil Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin İş Piyasasına Erişiminin Kolaylaştırılması  (Bireysel Hibe)

 

 'Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli' Operasyonu için Teknik Yardım

 

 'Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli' Operasyonu için Mal Alımı

 

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Mal Alımı

 

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması için Teknik Destek 

 

"Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonunun ve İstihdam Edilebilirliğinin İyileştirilmesi" için Hibe Programı

 

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım

 

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Mal Alımı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikalarında Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım
İnsan Kaynakları Geliştirme Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Yardım

İnsan Kaynaklarını Geliştime Operasyonel Programı Program Otoritesi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Yönetim Birimi için Mal Alımı

 

İnsan Kaynakları Geliştirme Operasyonel Programının İlk Değerlendirmesi için Teknik Yardım Sağlanması

Doğrudan Harcama 2010 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Doğrudan Hibe)

 

İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım 
İKG PRO MIS Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (HRD OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (HRD OP 5.3) için Teknik Yardım

 

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (HRD OP 5.2) ile Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (HRD OP 5.3) için Teknik Yardım


Güncelleme: 20/09/2021 / Hit: 686