ENGLISH
  Güncelleme: 08/05/2020

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi Kapsamında Uzman Alımı

 

Bilindiği üzere Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerin üyelik sürecini desteklemek amacıyla oluşturulan Çok Ülkeli Program AB Komisyonu tarafından merkezi olarak yürütülmekte, Başkanlığımız Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) sekretaryası sıfatıyla Programın ülke içi koordinasyonunu sağlamaktadır.

Ülkemiz söz konusu Program kapsamında uygulanan “Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek” programının 2019-2022 yıllarını kapsayan ikinci aşamasına aktif katılım sağlamaktadır.

Bu kapsamda ülkemizde uygulanan projelerden birisi "Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi" olup söz konusu projenin genel amacı Avrupa Konseyi Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Şiddeti Önleme ve Mücadele Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) standartlarının Türkiye'deki yerel makamlar tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve koordinasyonuna yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirmek; aynı zamanda kadına yönelik ve aile içi şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve şiddet faillerini kovuşturmaktan sorumlu kilit makamların bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Proje kapsamında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme, bunlarla mücadele etme ve cinsiyet eşitliği alanlarında bilgi ve deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir danışman havuzu oluşturulmaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve uzman alımı ihalesine ilişkin belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 Güncelleme: 08/05/2020 / Hit: 11,324