ENGLISH
  Güncelleme: 24/02/2020

AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı Başkanlığımızda gerçekleştirildi

2014-2020 Dönemi’nde ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programları hakkında bilgi vermek, ülkemizin 2020 yılı ile 2021-2027 döneminde Programlardan daha fazla faydalanabilmesini sağlamak ve bu doğrultuda bütüncül yaklaşımımızı aktarabilmek amacıyla AB Programları Ulusal Stratejisi Sektörler İstişare Toplantısı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak, IPA ve Birlik Programları’nın tarihsel sürecinden, söz konusu alanlardaki entegrasyonun öneminden bahsedilmiş olup 2021-2027 Dönemi’nde bütüncül bir bakış açısıyla sürecin sahiplenilmesi, sektörlerin oluşturulabilecek teşvik mekanizmalarıyla teşvik edilmesi ve bu bağlamda bir devlet politikası geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.

Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer, 2014-2020 Döneminde Türkiye’nin katılım sağladığı 8 Birlik Programı ve 2 Ajans ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmiştir. 2021-2027 Döneminde ülkemizin katılım sağlayabileceği ve ülkemize önemli katma değer getirebilme potansiyeline sahip Programlardan bahseden Sözer, bu süreçte özel sektörün öneminin altını çizmiştir.

İstişare toplantısının son kısmında, ülkemizin yeni dönemde Birlik Programlarından daha fazla faydalanabilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretilebilmesi için katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.


Güncelleme: 24/02/2020 / Hit: 5,879