ENGLISH
  Güncelleme: 27/01/2020

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'nın finans piyasası gelişimine yönelik çıktığı teklif çağrısının tanıtımı Başkanlığımızda gerçekleştirildi

Nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’nın finans piyasası gelişimine yönelik çıktığı teklif çağrısı tanıtım toplantısı AB Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Toplantının ilk kısmında Başkanlığımız temsilcisi 2014-2020 Döneminde ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programlarına ilişkin bilgi vermiştir.

İlgili kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı söz konusu toplantıda, Başkanlığımız temsilcisi, ''Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Artırmaya Yönelik Eylemler'' konulu teklif çağrısının amacı, öncelikleri, bütçesi ve uygunluk kriterleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. 

Toplantı sonunda katılımcıların soruları Başkanlığımız temsilcileri tarafından cevaplanmıştır.  Teklif çağrısına ülkemizden katılımın önemi vurgulanmıştır.


Güncelleme: 27/01/2020 / Hit: 4,369