ENGLISH
  Güncelleme: 18/09/2019

Sivil Toplum Sektörü Danışma Toplantısı “Kamu – STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerinin Güçlendirilmesi”

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Başkanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği Başkanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların bir ayağı olarak düzenlenmekte olan çalıştaylarla, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyleri artırılarak programlama sürecine katkı sağlamaları ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

2016 yılında uygulaması başlayan çalıştayların devamı niteliğinde olacak “Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerini Güçlendirilmesi Çalıştayı” 17 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir.

Çalıştayın sabah oturumunda Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde gönüllüğün mevcut durumuna ilişkin paneller düzenlenecektir. Çalıştayın öğleden sonra oturumunda ise Kamu – STK işbirliği ve Ülkemiz Gönüllülük Süreçlerinin Güçlendirilmesi konusunda grup çalışmaları yapılacaktır.

Çalıştay İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UN Volunteers) ve Ulusal Gönüllülük Komitesi işbirliğinde düzenlenmektedir.

17 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenecek Sivil Toplum Çalıştayına katılım sağlayabilmek için online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapacak STK’ların aşağıda belirtilen kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • Gönüllülük alanında faaliyet yürütüyor olunması,
  • Kamu-STK işbirliği konusunda faaliyetler gerçekleştirilmiş olması,
  • Ulusal ve uluslararası işbirliği platformlarında, ağlarında veya programlarında paydaş olarak yer alınması

Son Başvuru Tarihi: 3 Ekim 2019, Perşembe saat 17:00

Yapılacak değerlendirme sonucu, belirtilen kriterleri karşılayan STK’larla 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında irtibata geçilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ankara dışından Çalıştaya katılacak katılımcıların ulaşım ve bir gecelik konaklama masrafları bütçe imkanları dahilinde karşılanacaktır.

https://forms.gle/SAJz4tan3u16sbnTA


Güncelleme: 18/09/2019 / Hit: 9,544