ENGLISH
  Güncelleme: 16/08/2018

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İşe Alım İlanı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Romanya Köstence'de yerleşik Ortak Teknik Sekretaryası (JTS) için iki personel alımı olacaktır:

• Proje Sorumlusu (1 kişi)
• Mali İşler Yetkilisi (1 kişi)

İşe alım süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

1. Özgeçmiş üzerinden seçim yapılması
2. Yazılı test ve mülakat

Her aday yalnızca bir görev için başvuruda bulunabilir. Başvuruların recruitment@adrse.ro  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşe alım süreci ile ilgili diğer ayrıntılara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Not: Mevzubahis pozisyonlar için seçilmeniz durumunda, sizlerden üniversite derecelerinizin denkliğine dair bir belgelendirme süreci yürütmeniz istenebilir. Eğer burada belirtilen üniversitelerden mezunsanız bu süreç yürütülmeyecektir.


Güncelleme: 16/08/2018 / Hit: 6,620