ENGLISH
  Güncelleme: 02/05/2017

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Yeni Teklif Çağrısı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı  (COSME) Yeni Teklif Çağrısı

COSME Programı kapsamında "Genç Girişimciler için Erasmus" konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

COSME Programı altında yer alan “Girişimcilik ve Girişimci Kültür” bileşeni kapsamında açılan teklif çağrısıyla, “Genç Girişimciler için Erasmus” Programını uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır.  Aracı kuruluşlar, genç girişimcilerin Avrupa çapında hareketliliğini sağlamak için, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır.

Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 4,8 milyon avro olup 10 konsorsiyumun desteklenmesi beklenmektedir. Proje başına 500.000 avro maksimum hibe sağlanacaktır.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişiler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:

  • Ekonomik işler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları,
  • Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve benzeri yapılar,
  • İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar,
  • İş dünyası birlikleri ve dernekleri,
  • İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesiminden kurum/kuruluşlar,
  • Üniversiteler ve meslek eğitimi sunan yüksek eğitim kurumları.

 

Konsorsiyumlar, 4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 ortaklı olabilecektir. 

Proje başvurularının 7 Haziran 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. 

COSME Programı ülkemizde KOSGEB tarafından koordine edilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB Programları hibe duyuruları için tıklayınız.

COSME Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB’in COSME sayfası için tıklayınızGüncelleme: 02/05/2017 / Hit: 8,434