ENGLISH
  Güncelleme: 16/12/2013

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın AB ile Vize Muafiyet Diyaloğu'nun Başlamasına Yönelik Değerlendirmesi

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURUSU 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın AB ile Vize

Muafiyet Diyaloğu'nun başlamasına yönelik değerlendirmesi


Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmelere bugün bir yenisi daha eklenmiştir.

Hükümetimizin vatandaşlarımıza uygulanan Schengen vizesinin kaldırılması hedefi çerçevesinde, ilgili tüm kuruluşlarımızın koordineli ve azimli çalışmaları sayesinde AB ile Vize Muafiyeti Diyaloğu resmen başlatılmıştır. Bu başarının mimarı hiç şüphesiz bize “diklenmeden dik durma” talimatı veren ve sürecin her aşamasını bizzat takip eden ve yöneten Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bugün Türkiye’nin demokratikleşme, insan hakları ve ekonomik gelişmişlik bakımından ulaştığı nokta hiç tartışmasız AB standartlarına en yakın olduğu noktadır. Bundan iki-üç yıl öncesine kadar vize serbestisi ifadesini bile telaffuz etmeyen AB ile, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasına yönelik sürece adım atılması, esas itibarıyla Türkiye’nin artan ekonomik ve siyasi gücünün bir tezahürüdür.

2013 İlerleme Raporu'nda Hükümetimizin reform kararlılığı vurgulanmış, başta Demokratikleşme Paketi olmak üzere reform sürecindeki kararlılığımızdan övgüyle bahsedilmişti. AB ile yakalanan bu olumlu atmosferin devamı niteliğinde, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlıklı 22. Fasıl müzakerelere açılmıştı. Bugün önemli bir adım daha atılarak vize muafiyetine giden yola girilmiştir.

Bilindiği gibi, AB Konseyi, 21 Haziran 2012’de açıkladığı karar ile Avrupa Komisyonu’na nihai hedefi Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin kaldırılması olan vize muafiyeti görüşmelerini başlatma izni vermiştir. Bunun paralelinde aynı gün, Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşması parafe edilmiştir. Bilahare Avrupa Komisyonu, Türkiye için Vize Muafiyeti Yol Haritasını hazırlamıştır. Yol Haritası’nda, göç ve sınır yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, vize politikası, uluslararası koruma gibi konularda mevzuata ve uygulamaya ilişkin Türkiye’nin uyum sağlaması gereken tedbirler yer almıştır.

Ancak, Yol Haritası’nda  vize muafiyeti süreciyle ilişkisi bulunmayan, tarafımızdan kabulü sakıncalı bazı hususların tespit edilmiştir. Bunun üzerine, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yakın işbirliği içinde “Meşruhatlı Yol Haritası” hazırlamış ve AB tarafı ile yapılan müzakereler neticesinde vize muafiyeti sürecinin bizim hazırladığımız Yol Haritası üzerinden yürütülmesi konusunda uzlaşmaya varılmıştır. Bu durum, AB tarihinde bir ilki oluşturmaktadır.

Bütün bu çalışmalarda amacımız, vatandaşlarımıza analarının ak sütü gibi helal olan vizesiz Avrupa haklarının teslim edilmesidir. Türk vatandaşlarının İngiltere ve İrlanda hariç AB üyesi ülkelere vize almadan gidebilmeleri bugün imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşları bakımından yürürlüğe girmesinden en geç 3-3,5 yıl sonra başlayacaktır.    

Bunun yanı sıra, Hükümetimiz ve Bakanlığımız her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın AB hukukundan kaynaklanan haklarının koruyucusu olacak, bu kapsamda hem ülkemizde hem de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını savunmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızın Avrupa’da serbestçe dolaşmalarının önündeki engellerin kalkması zihinlerdeki engellerin kalkmasını da sağlayacak ve AB’ye katılım müzakerelerinde Türkiye’nin kaybettiği zaman hızla telafi edilecektir.


Egemen BAĞIŞ

T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

 Güncelleme: 16/12/2013 / Hit: 6,305