ENGLISH
  Güncelleme: 10/12/2013

Erasmus Programına Katılım Oranında Türkiye'deki Üniversiteler Büyük Başarı Sağladı

BASIN DUYURUSU 

 

ERASMUS PROGRAMINA KATILIM ORANINDA TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER BÜYÜK BAŞARI SAĞLADI

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını destekleyen Erasmus Programı kapsamında 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak Üniversitelerimiz Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Erasmus Programına katılabilmek için giriş bileti hükmünde olan “Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education)” başvuruları 2013 Mayıs ayında Üniversitelerimiz tarafından Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda Avrupa Komisyonu’na yapılmıştı. Türkiye’den yapılan 166 başvurudan 162 yüksek öğrenim kurumu söz konusu yıllar için Erasmus+ Programından faydalanmaya hak kazandı. Sadece 4 üniversitenin başvurusu kabul edilmedi. Başarısız olan üniversiteler ve daha önce başvuruda bulunmayan yüksek öğretim kurumları Türkiye Ulusal Ajansının sağlayacağı teknik destek ile 2014 yılı Mart ayında tekrar başvurabilecekler. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan sonular sonrasında Türkiye’de Erasmus Programından faydalanan Üniversite sayısı 154’ten 162’ye çıkmış oldu.

Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi alabilmek için tüm Avrupa’dan toplamda 4578 yükseköğretim kurumu Avrupa Komisyonuna başvuruda bulundu ve bunlardan 4309 yükseköğretim kurumunun başvurusu kabul edildi. Avupa’da başarı oranı ortalama % 94.14 olarak gerçekleşirken Türk üniversitelerinin başarı oranı % 97.59 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Türkiye İngiltere ve Almanya’dan sonra Erasmus Programına katılan Üniversite oranında en başarılı üçüncü ülke oldu. Türkiye’deki üniversiteler 2014-2020 dönemi için tüm Avrupa’da Erasmus+ programı kapsamında başarılı olan 4147 yükseköğretim kurumu ile işbirliği anlaşması imzalayabilecekler.

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı kapsamında yürütülecek yüksek öğrenim değişimleri için 154 yükseköğretim kurumumuza yaklaşık 52 milyon Avro hibe desteği sağlamış ve bu çerçevede toplamda 22.000 üniversite öğrencisi ve personeli Avrupa üniversitelerine giderek eğitim imkanına kavuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış şunları kaydetti: “2003 yılında 15 üniversitemizle katılıdığımız Erasmus Programı kapsamında 128 öğrenci hareketliliği gerçekleşirken bugün Erasmus Programı Türkiye Ulusal Ajansının gayretleri ile ülke geneline yayılmış ve hemen hemen her şehrimizdeki üniversitelerimiz programdan faydalanma hakkı elde etmektedir. Bu sene sadece Erasmus Programı ile 22.000 öğrenci ve akademisyenimiz Avrupa’daki üniversitelerde eğitim alma imkanına kavuşmuştur. Diğer programlar ile birlikte 70.000 vatandaşımıza yurtdışında eğitim almak üzere hibe sağlanmıştır. Yeni dönemde programdan faydalanacak 162 yükseköğretim kurumumuz ile çok daha fazla öğrenci ve üniversite personelini yurt dışında gönderebileceğiz. Yeni dönemde Beyanname alan üniversitelerimiz sadece hareketlilik yapma hakkı elde etmekle kalmamış, çok çeşitli ve farklı konularda proje yapma hakkı da elde etmiştir. Bu kapsamda kendilerine Ulusal Ajansımız her türlü desteği verecektir. Erasmus+ döneminde farklı olarak Erasmus Programı sadece Avrupa üyesi ülkeler arasında sınırlı kalmayacak, tüm dünyaya da açılacaktır. Çok yakın gelecekte üniversitelerimiz dünyanın her yerinden üniversitelerle işbirliği imkanı bulacaklardır. Böylelikle, Erasmus Programı, bir taraftan faydalanıcılara farklı bir dilde eğitim görme imkanı, farklı bir kültür içerisinde yaşam imkanı, farklı işgücü piyasasında istihdam edilme imkanı ve uluslararası iletişim beceri kazanma gibi faydalar sunmasının yanında Türkiye açısından gelen ve giden öğrencilerin birer elçi vazifesi gördükleri göz önüne alındığında, önemli bir iletişim aracı niteliğini de taşımaktadır.”

 Güncelleme: 10/12/2013 / Hit: 10,510