ENGLISH
  Güncelleme: 08/11/2013

Avrupa Birliği Ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programının Teklif Çağrısı Yeniden Yayınlandı

BASIN DUYURUSU 

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III

SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMININ TEKLİF ÇAĞRISI YENİDEN YAYINLANDI

 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler" hibe programı kapsamında ayrımcılıkla mücadele, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında geliştirilecek projelere 6.150.000 Avro hibe desteği sağlanıyor.

Siyasi Kriterler hibe programı ile, STK'lara AB'nin siyasi konularla ilgili politikalarını daha yakından tanıma ve AB sivil toplum aktörleri ile karşılıklı deneyim paylaşımı imkanı yaratılıyor.

Türkiye ve AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıfların başvuru sahibi olabileceği hibe programı kapsamında, üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), barolar, işveren sendikaları, işçi ve memur sendikaları, belediye ve belediye birlikleri ve il özel idareleri eş-başvuran olarak projelerde yer alabilecek.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış konuyla ilgili olarak, "AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler hibe programı kapsamında yürütülecek projeler ile bir taraftan bugüne kadar yapılan reformların kökleşmesi, uygulamaya yeknesak olarak yansıması ve bu alanlarda sivil toplumun tamamlayıcı ve liderlik niteliğinin güçlenmesi sağlanırken, diğer taraftan güçlenen diyalog sayesinde AB ülkelerindeki yersiz kaygı ve önyargıların giderilmesine katkıda bulunulacak." açıklamasında bulundu.

Son başvuru tarihi 23 Aralık 2013 olan hibe programından faydalanılabilmesi için en önemli şart, Türkiye ve AB'deki kuruluşların birlikte ortak projeler geliştirmesi. Bu doğrultuda, programa Türkiye'deki başvuru sahiplerinin AB üyesi ülkelerdeki kuruluşlarla, AB üyesi ülkelerdeki başvuru sahiplerinin ise Türkiye'deki kuruluşlarla uygun ortaklıklar kurmaları gerekiyor. Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak için ise Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı" geliştirildi.

 

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi, başvuru dokümanları ve Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı'na www.csdproject.net internet sitesinden erişilebilir.Güncelleme: 08/11/2013 / Hit: 6,624