ENGLISH
  Güncelleme: 11/02/2013

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Üçüncü Teklif Verme Çağrısı Duyurusu

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı 
(Yönetim Makamı),

 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
(Ulusal Otorite),

 

ile işbirliği çerçevesinde,

 

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın finansal desteği ile Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Mevcut teklif verme çağrısı kapsamındaki gösterge tutar olarak 4.697.172 avro, her iki ortak ülkeden gelen proje teklifleri için kullanılabilir durumdadır. Proje teklifleri  aşağıdaki öncelik alanlarından birini hedeflemelidir:

-Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Gelişme

-Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi

Nihai amaç, yerel ve bölgesel otoritelerin, sivil toplum kuruluşları ve iş derneklerinin, kültür ve eğitim kurumları vb. kuruluşların, Bulgaristan’da NUTS III’e uygun olan idari-bölgesel birimler olarak Burgas, Yambol, Hasköy ile Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri olmak üzere sınır-ötesi bölgede ortak projeler geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda kapasitelerinin arttırılması yönünde olacaktır.

 

Başvuru Rehberi ile Başvuru Paketi’ne şu internet sayfalarından ulaşmak mümkündür: www.ipacbcbgtr.euwww.mrrb.government.bghttp://www.ab.gov.tr ve www.eufunds.bg

 

Proje tekliflerinin Başvuru Rehberi’nde belirtilen adrese teslim edilmesi için son tarih 12 Nisan 2013, saat 17:30 (yerel saat) olarak belirlenmiştir. Bu teklif duyurusuyla ilgili bilgilendirme toplantıları Bulgaristan’da ve Türkiye’de düzenlenecektir. Bu toplantıların yeri ve zamanı www.ipacbc-bgtr.euwww.mrrb.government.bg ve http://www.ab.gov.tr internet sayfalarından duyurulacaktır.

 

Ek bilgi için: Ortak Teknik Sekreterya (OTS) – Hasköy +359 38 663 888

 

 Güncelleme: 11/02/2013 / Hit: 9,121