ENGLISH
  Güncelleme: 03/04/2012

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Harcırahlara İlişkin Duyuru

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı bünyesinde proje yürüten faydalanıcıların proje kapsamında yaptıkları seyahatlerdeki harcırah ödemeleri gecelik kalma esasına göre değil, ulusal mevzuat uygulamasında öngörüldüğü üzere seyahate gidilen gün sayısına göre yapılacaktır.Güncelleme: 03/04/2012 / Hit: 8,713