ENGLISH
  Güncelleme: 30/12/2011

AB'den KOBİ'lere 6 Milyar Avroluk Hibe ve Kredi Desteği

2014-2020 dönemini kapsayan, 2,5 Milyar Avroluk bütçesiyle İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) finansman sağlama aracı olarak devam etmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (Competitiveness and Innovation programme, CIP) büyük bir kısmının yerini alacaktır.

Yeni programın hedef kitlesi aşağıdaki gibidir:

- Girişimciler, özellikle kaynağa kolay erişimden faydalanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler,

- İşyeri sahibi olmak isteyen ancak işletmelerinin kuruluş ve geliştirilmesi aşamasında zorluklarla karşılaşan vatandaşlar,

- Etkili politika geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik olarak daha iyi desteklenecek olan Üye devlet yetkilileri.

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının(COSME) amaçları aşağıda sıralanmıştır:

KOBİ'ler için Kaynağa Erişimin Öz Sermaye ve Kredilerle İyileştirilmesi: Önce büyüme dönemi yatırımlarına yönelik bir eşitlik imkânının sağlanması, KOBİ'lere reklam amaçlı, geri ödenebilir öz sermaye finansmanı finansal aracılarla, ağırlıklı olarak da kredi garantisi ile temin edecektir. İkinci olarak, direk ya da diğer risk paylaşımı düzenlemeleri finansal aracıların borçları da kapsayacak şekilde KOBİ'lere kredi imkânı sağlanacaktır.

KOBİ'lerin Birlik Pazarına ve Küresel Pazarlara Girişinin İyileştirilmesi: Tek Pazardaki ticari genişlemenin kolaylaştırılması için, Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla büyüme odaklı ticari hizmet tesisi sağlanacaktır. Bu program aynı zamanda Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki KOBİ'lere de ticari destek sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, AB ve ana ticaret ortakları arasındaki düzenleyici çevre ve iş çevresi arasındaki farkı azaltmaya yönelik olarak, uluslararası endüstriyel işbirlikleri de desteklenecektir.

Girişimciliğin Artırılması: Özellikle yeni ve genç girişimcilerin girişimcilik becerilerinin ve tavırlarının geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

Bu programın yılda 39.000 firmaya destek olması, 29.500 istihdam yaratılması veya korunmasında ve 900 yeni ticari ürün, hizmet ya da sürecin başlamasında yardımcı olması beklenmektedir.

Bu büyük hibe imkânının yanı sıra, kredilere de erişim, özellikle sınır-ötesi faaliyetlerde bulunacak olan girişimcilere yönelik ayrılması beklenen 3,5 milyar Avroluk destekle birlikte daha kolay bir hale gelecektir.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 30/12/2011 / Hit: 47,676

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı