ENGLISH
  Güncelleme: 08/12/2011

* Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi (ABEM) Bülteni Çıktı

Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu'nda alınan kararlar neticesinde Edirne Valiliği Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi (ABEM) Bülteni'nin ilk sayısı Ekim ayında basıldı.

Edirne'de yapılan Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan bültenin ilk sayısında Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi'nin Ortak Teknik Sekretarya Destek Ofisi olarak görev yaptığı IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1. Teklif Çağrısı sonucu kabul edilen ve Türk tarafının Ana Yararlanıcı olduğu projeler hakkında kısa bilgi verildi.

Bültenin Aralık ayında çıkacak ikinci sayısında da aynı Program kapsamında Bulgar tarafının Ana Yararlanıcı olduğu projeler ile Edirne ilinde yapılan diğer AB faaliyetlerine yer verilecek.


Güncelleme: 08/12/2011 / Hit: 4,688