ENGLISH
  Güncelleme: 06/01/2011

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı Olumlu Uygunluk Değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın Yönetim ve Kontrol Sistemleri Tanımı ile ilgili olarak değerlendirmesi olumlu sonuçlanmıştır.


Programın Yönetim Otoritesi Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulusal Otorite ise T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'dir
Olumlu değerlendirme Programın yönetim Otoritesi tarafından koyulan kural ve usullerin, AB fonlarının etkili şekilde kullanımı ve yönetimi için yeterli güvenilirlikte olduğunun garantisidir.


Yönetim ve Kontrol Sistemlerinin Brüksel tarafından onaylanması yeni finansal kaynaklara erişime ve faydalanıcıların Avrupa Fonlarına ulaşımına olanak sağlar.Olumlu uygunluk değerlendirmesi Bulgaristan tarafında Burgaz, Yambol ve Hasköy ilçelerindeki, Türkiye'de ise Edirne ve Kırklareli illerindeki potansiyel yararlanıcılara destek sağlayacaktır.


2007-2013 dönemi için Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının toplam miktarı 21,7 milyon Avro'dur. Bunun 18,5 milyon Avro'luk kısmı Avrupa fonlarından, 3,3 milyonluk Avro'luk kısmı ise iki tarafın da devlet bütçesinden karşılanan Ulusal Katkı'dan oluşmaktadır. Halihazırda birinci teklif çağrısı kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesi sürmektedir. Programın birinci teklif çağrısı kapsamında 24,8 milyon Avro tutarındaki 111 proje teklifi sunulmuştur.Güncelleme: 06/01/2011 / Hit: 8,176