ENGLISH
  Güncelleme: 16/08/2010

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın 16 Ağustos Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Günü Mesajı

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI
(Egemen Bağış)
ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

Basın Duyurusu

16 Ağustos 2010

 

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın
16 Ağustos Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Günü Mesajı

  

Bugün, Anadolu kültürünün ve düşünce dünyamızın en önemli şahsiyetlerinden Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma günü. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "Hoca Ahmet Yesevi'ye, Hacı Bayram-ı Veli'ye, Hacı Bektaş Veli'ye, Şeyh Edebali'ye, Ahi Evran'a kulak vermeyen bir Türkiye ruhsuz kalır, köksüz kalır, maneviyatsız kalır." Gerçekten de Hacı Bektaş-ı Veli bazılarının iddia ettiği gibi sadece bir kesimin değil tüm Türkiye'mizin değeridir.

 

Bu topraklarda farklı din, etnik köken ve kültürel grubun yüzyıllarca bir arada kardeşçe yaşamasında hiç kuşkusuz insanın ve adaletin kutsallığına önem veren Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi önemli bir yere sahip olmuştur. Öğretisinin temelinde hoşgörü ve insan sevgisi bulunan Hacı Bektaş-ı Veli bugün de bize kılavuzluk etmektedir.

 

Bugün Avrupa Birliği katılım sürecinin eşlik ettiği bir toplumsal dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Daha demokratik, daha hoşgörülü bir Türkiye'ye kavuşurken, farklılıklarımızın zenginlik olarak algılanabilmesi için, her birimizin bir diğerine saygı ve hoşgörüyle yaklaşabilmesi için belki de en çok Hacı Bektaş-ı Veli'nin fikirlerine ihtiyaç duymaktayız. Hükümet olarak biz de, farklılıkları bir arada kardeşçe yaşatmayı hedefleyen demokratik açılım süreci olsun, insanımızın özgürlüklerini genişleten anayasa değişikliği paketi olsun aslında Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünden ilham alıyoruz.

 

Ülkemizin önemli bir demokrasi sınavından geçtiği şu günlerde Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerini daha iyi anlamaya ve hayata geçirmeye ihtiyacımız olduğu inancımı yineliyor, bu büyük mutasavvıf ve düşünürü rahmetle anıyorum.

 

 

 

 

 Güncelleme: 16/08/2010 / Hit: 8,032