ENGLISH
  Güncelleme: 22/11/2019

Stratejik Plan

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 9.maddesine istinaden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kamu idarelerinin beş yıllık dönemleri kapsayan stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, başkanlığımız koordinesinde, tüm birimlerin katılımıyla, bir hazırlık çalışması yürütülmüş olup, bunun sonucunda Başkanlığımızın 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planı yürürlüğe girmiştir.

2019-2023 Yılı AB Başkanlığı Stratejik Planı  (PDF, 1,42 MB)

 


Güncelleme: 22/11/2019 / Hit: 18,448