ENGLISH
  Güncelleme: 07/05/2020

Akdeniz ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları Yeni Dönem Hazırlık Toplantıları Brüksel’de Gerçekleştirildi

ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Yıllık Konferansı, Interreg 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplantısı ve Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Hazırlık Toplantısı 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantılara Birlik Programları ve Sınır Ötesi Programları Daire Başkanı Şebnem Sözer başkanlığında, AB işleri Uzmanı Semiha Öztürk, Serkan Bozkurt ve Övünç Güneş katıldılar.

ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Yıllık Konferansı’nda 2021-2027 dönemi ENI Programları hazırlıkları, performans çerçevesi oluşturma, Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası Programı için coğrafi kümeleme ve finansman anlaşması hazırlanması konusunda çalıştaylar yapılmıştır. Etkinlikte Türkiye’nin yeni dönemde yürütülecek olan ENI Sınır Ötesi İşbirliği programlarına katılımı için önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.

Interreg 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplantısı’nda 2021-2027 döneminin planlamasını yapacak Ortak Programlama Komitesinin usul ve esasları ile Programın 2021-2027 dönemindeki Yönetim Makamı belirlenirken programlama sürecinin iş planı da ele alınmıştır. Toplantıya 2021-2027 döneminde programda yer alacak Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna ile Avrupa Komisyonu temsilcileri de katılım sağlamışlardır.

Avrupa Komşuluk Politikası Aracı altında 2014-2020 döneminde ENI Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı adıyla uygulanmakta olan ve 2021-2027 programlama döneminde Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı adıyla devam etmesi beklenen programın hazırlık sürecine ilişkin yapılan toplantıda ise Türkiye’nin de uygulama alanı içinde bulunduğu programın yeni dönemdeki yapısına ilişkin bilgilendirme yapılmış ve programlama hazırlıklarına ilişkin yol haritası belirlenmiştir.


Güncelleme: 07/05/2020 / Hit: 5,394