ENGLISH
  Güncelleme: 23/04/2019

EaSI Teklif Çağrısına İlişkin İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülkemizdeki koordinasyon görevini Başkanlığımızın yürüttüğü İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) kapsamında "AB'nin Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek" konulu bir teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Bahsekonu teklif çağrısına ilişkin olarak Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı  tarafından düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, ATO, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Ulusal Ajansı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda teklif çağrısının ayrıntıları görüşülmüş ve proje önerisi sunulurken dikkat edilecek hususlara değinilmiştir. Sunulması planlanan proje önerilerinin kabul edilmesi ve uygulanmaya başlaması olanağının artırılması bakımından ilgili kurumlarımızın işbirliği halinde ortaklaşa bir proje önerisi sunmaları konusunda mutabakata varılmıştır. Teklif çağrısı ile ilgili süreç Başkanlığımızca da takip edilecektir.

 


Güncelleme: 23/04/2019 / Hit: 3,902