ENGLISH
  Güncelleme: 14/02/2019

Sivil Toplum Aracı Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı’nın teklif çağrısı Avrupa Komisyonu'nun EuropeAid sayfasında yayımlanmıştır.  Genel hedefi sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ağlar ve platformları desteklemek olan programın özel hedefleri:

(1) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformların organizasyonel ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi (iç yönetişim, temsiliyet, finansal sürdürülebilirlik, stratejik planlama vb.)

(2) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformlarının kendi seçmenlerine (bireysel sivil toplum kuruluşları veya diğer STK'ların ağları), vatandaşlara ve eğer varsa özel sektöre ulaşma ve onlarla iletişim kurma yeteneklerinin güçlendirilmesi,

(3) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformlar ile kamu otoriteleri arasında yerel ve / veya ulusal düzeylerde stratejik işbirliğinin teşvik edilmesi (kamu eyleminin izlenmesi, savunuculuk, karar alma sürecine katılım, vb.).

Son başvuru tarihi 26 Mart 2019 olan Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 14/02/2019 / Hit: 7,706