COSME Programı Yakın Zamanda Açılacak Teklif Çağrıları

Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020

CoSME Programı kapsamında 2020 yılında önümüzdeki zaman diliminde açılması öngörülen Teklif Çağrıları ve detaylarına ilişkin listemiz aşağıda sunulmaktadır.

  1. GRO/SME/20/B/04- Supporting European SMEs to participate in public procurement outside the EU (Avrupa KOBİlerinin AB dışındaki Kamu ihalelerine katılımını desteklemek)

Amaç:

KOBİlerin AB dışındaki ülkelerin kamu ihalelerine katılımını desteklemek amacıyla aracı kurumların KOBIlerin uluslararasılaşmasına yardımcı olmasını sağlamak

Hedef kitle:

İş dünyası aracıları, ağlar, kümelenmeler, iş networkü kuruluşları, iş dünyasını destekleyen kurumlar, ticareti teşvik eden kurumlar

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 2 000 000 Avro

Proje başına azami hibe miktarı: 400 000 Avro

Eş-finansman oranı: %75

Tahmini İlan Zamanı:

Temmuz 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

 

  1. GRO/SME/20/B/05- Co-financing of public procurement of innovation consortia (Yenilikçi Konsorsiyum içerecek Kamu İhalelerine eş finansman)

 

Amaç:

Talep tarafındaki ihale düzenleyenlerin yenilikçi alım süreçlerini öğrenmeleri ve iyi ihale pratikleriyle tanışmalarına destek olmak

Hedef kitle:

Kamu ihalesi düzenleyenler, kamu satın almacıları

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 5 000 000 Avro

Eş-finansman oranı: işbirliği faaliyetleri için % 90 ve yenilikçi çözüm içeren alım faaliyetleri için % 25

Tahmini İlan Zamanı:

Ağustos 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

  1. GRO/SME/20/B/06- Creating links for the facilitation of public procurement of innovation (Kamu ihalelerinde yenilikçiliği kolaylaştıran bağlantılar oluşturmak)

Amaç:

Kamu ihalelerinde yenilikçiliğin geliştirilmesi için farklı paydaşlar arasında işbirliği modelinin etkinliğini ortaya koymak amacıyla potansiyel alıcılar ve tedarikçileri (özellikle KOBİler, yeni girişimciler), yatırımcılar ve araştırmacıları bir araya getirmek

Hedef kitle:

KOBİleri, Start-Upları, inovasyonu destekleyen ve/veya yenilikçi çözümler sunan kamu/özel kuruluşlar

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 1 500 000 Avro

Eş-finansman oranı: % 90

Tahmini İlan Zamanı:

Eylül 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

  1. GRO/SME/20/B/07- Training for SMEs-friendly policies in Central Purchasing Bodies (Merkezi Satın Alma Yapılarında KOBİ dostu eğitimler)

Amaç:

Büyük çaptaki kamu ihale alım merkezlerinde çalışan personelin kapasitesinin geliştrilmesine destek olmak ve KOBİlerin ihalelere erişimini  desteklemek

Hedef kitle:

Ulusal düzeydeki Merkezi Satın Alma Yapılarında çalışan profesyoneller ve bu alanda eğitim veren Üniversiteler

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 500 000 Avro

Eş-finansman oranı: % 90

Tahmini İlan Zamanı:

Eylül 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

  1. GRO/SME/20/C/02- Clusters Go International (Kümelenmelerin Uluslararasılaşması)

Amaç:

Avrupa KOBİlerinin uluslararasılaşmasına yardımcı olacak kümelenme yapılarını desteklemek; Avrupa Stratejik Kümelenme Ortaklıklarını, Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere karşı stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine yönlendirmek.

Hedef kitle:

Kümelenmeler

Önceki yıllarda aynı başlıklı çağrı altında desteklenmiş konsorsiyumlar desteklenmeyecektir.

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 6 600 000 Avro

Eş-finansman oranı: % 90

Tahmini İlan Zamanı:

Ağustos 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

  1. GRO/SME/20/C/04- European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities (Avrupa Kümeleri Mükemmellik Programı)

Amaç:

Çağrı, bölgeler arası sektörel ve sektörler arası kümelenme işbirliği projelerinin ve Avrupa çapında ortaklıkların geliştirilmesini destekleyecektir. Kümelenme mükemmellik kapasitesinin geliştirilmesini, uzman ve özelleştirilmiş KOBİ desteğinin profesyonelleşmesini teşvik edecek ve Avrupa ekosistemleri ile şehirler arasındaki bağları güçlendirecektir.

Hedef kitle:

Hedeflenen başvuru sahibi türleri, ortak faaliyetleri yöneten, ağ oluşturmayı kolaylaştıran ve uzmanlaşmış ve özelleştirilmiş KOBİ gruplarına destek hizmetleri sağlayan veya özelleştirilmiş küme kuruluşları veya iş ağı organizasyonlarıdır.

Çağrı, dolaylı olarak KOBİ'lere, ölçeklendirme destek organizasyonlarına (teknoloji merkezleri, araştırma enstitüleri, fab laboratuvarları, (dijital) inovasyon merkezleri, yaratıcı hub'lar, kaynak verimliliği hizmet sağlayıcıları, inkübatörler ve hızlandırıcılar dahil) kamu otoritelerinin bölgesel ve şehir / idare seviyelerindeki personeline ve inovasyon ajanslarına fayda sağlayacaktır.

 

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 6 000 000 Avro

Eş-finansman oranı: 75%

Proje başına azami hibe: 500 000 Avro

Tahmini İlan Zamanı:

Kasım 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

  1. GRO/SME/20/C/07- Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector (Turizm sektöründe yenilikçiliğin ve dijitaleşmenin yakalanması)

Amaç:

Çağrının amacı, başta KOBİ'ler ve yeni girişimciler olmak üzere turizm girişimcilerinin dijital dönüşümünü desteklemek ve uluslararası ve bölgelerarası inovasyon ekosistemlerindeki turizm işletmeleri ve paydaşların yanı sıra bölgesel ortaklıklar ve işbirliğiyle turizm değer zinciri boyunca inovasyonu artırmaktır.

Turizm KOBİ'lerine ve start-up'larına kapasite geliştirme, eğitim, koçluk, teknik yardım, prototipleme, iş eşleştirmesi, finansal danışmanlık, bilinçlendirme desteği sağlanması hedeflenmektedir.

Hedef kitle:

Turizm endüstrisi paydaşları, kümelenmeler, iş ağları, yenilik hub’ları, hızlandırıcılar, turizimden veya dijital dönüşümden sorumlu merkezi/yerel kamu kurumları.

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 8 000 000 Avro

AzamiEş-finansman oranı: %75

Tahmini İlan Zamanı:

Temmuz 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

 

  1. GRO/SME/20/C/09- Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs (KOBİlerin ileri teknolojileri yakalaması için Stratejik İşbirlikleri)

Amaç:

Çağrının amacı, (1) farklı stratejik değer zincirlerindeki ileri teknolojilerin KOBİ'lerinin alımı için stratejik ittifaklar kurmak; (2) AB, ulusal ve bölgesel / yerel düzeyde uygun sanayi politikası önlemlerini belirlemek ve (3) ekonominin belirli sektörlerinde KOBİ'ler tarafından ileri teknolojilerin benimsenmesini desteklemek için büyük ölçekli tanıtım faaliyetleri düzenlemektir.

Hedef kitle:

Sanayi alanındaki KOBİler, araştırma kurumları, iş aracıları, teknoloji sağlayıcıların temsilcilerinden oluşan konsorsiyum

Bütçe Bilgileri:

Toplam bütçe: 5 000 000 Avro

Eş-finansman oranı: %90

Tahmini İlan Zamanı:

Eylül 2020

Çağrıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir