11) Tarım ve Kırsal Kalkınma - AB BAKANLIĞI

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

11 no'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı kapsamında, esas itibarı ile değişik ürünler için geliştirilen ve çiftçilere ve sektörde yer alan ürün işleyicileri gibi aktörlere verilen destekler, bazı ürünlere yönelik üretimle ilgili kota düzenlemeleri, bu ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamalar, ek tarifeler gibi hususlar ele alınmaktadır.  Ayrıca tarımla uğraşan ve gelir düzeyi nispeten düşük olan kırsal kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı AB kırsal kalkınma politikasının uygulanabilmesi için zemin teşkil eden planlama, programlama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim ve kontrol ile politika amaçlarına ulaşmak için kurulması gereken sistemler ve idari araçlar da bu başlık altında ele alınan diğer temel hususlardır. Kırsal kalkınma dahil, OTP kapsamındaki harcamalar AB bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturduğundan desteklerin uygunluğunun kontrolünü sağlayan idare ve kontrol sistemlerinin kurulması gereklidir. Fasıl mevzuatı aynı zamanda yöresel ve geleneksel özellikleri olan tarım ve gıdalara ilişkin coğrafi işaret koruması ve bunların denetimi, organik tarım ilkeleri ve kontrol prensipleri,  tarım sektöründeki devlet yardımları konuları ile AB Ortak Tarım Politikasının oluşturulmasında büyük öneme sahip çiftlik muhasebe veri ağının kurulması ve işletilmesini kapsamaktadır. Her ne kadar 18 no'lu İstatistik faslı kapsamında ele alınmakta ise de, tarım istatistikleri bu fasılla doğrudan ilişkilidir. Fasıl müktesebatı tüzüklerden oluştuğundan AB ortak Tarım Politikasının uygulanması için gerekli idari yapıların ve mekanizmaların üyelik öncesinde oluşturulup, uygulama konusunda deneyim kazanılması beklenmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesindeki ilgili Başkanlık;

Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

Başkan: Gökhan ARALAN

Telefon: 0312 218 1478

Faks: 0312 218 1475

İlgili Alt Komite Toplantıları:

1 Nolu Tarım ve Balıkçılık Alt-Komitesi

Tarama Toplantıları ve Sunuşları:


Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (5-8 Aralık 2005)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (23-26 Ocak 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar

- Bal    (PDF Format - 213 KB)

- Çiçekçilik    (PDF Format - 107 KB)

          - Çiçekçilik Ek 1A    (PDF Format - 81 KB)

          - Çiçekçilik Ek 1B    (PDF Format - 73 KB)

          - Çiçekçilik Ek 2    (PDF Format - 73 KB)

- Çiçekçilik (İlave)    (PDF Format - 51 KB)

- Devlet Yardımları    (PDF Format - 286 KB)

- Distile Alkollü İçkiler    (PDF Format - 120 KB)

- Domuz Eti    (PDF Format - 163 KB)

- FADN    (PDF Format - 134 KB)

- Hububat    (PDF Format - 215 KB)

- Kahve    (PDF Format - 113 KB)

- Kakao    (PDF Format - 211 KB)

- Kalite Politikası-Coğrafi İşaretler    (PDF Format - 139 KB)

- Kırsal Kalkınma    (PDF Format - 758 KB)

- Kırsal Kalkınma (İlave)    (PDF Format - 177 KB)

- Koyun ve Keçi    (PDF Format - 211 KB)

- Kuru Yem    (PDF Format - 152 KB)

- Lifli Bitkiler    (PDF Format - 180 KB)

- Pamuk    (PDF Format - 161 KB)

- İpekböceği    (PDF Format - 119 KB)

- Meyve ve Sebze    (PDF Format - 199 KB)

- Meyve ve sebze (İlave)    (PDF Format - 82 KB)

- Muz    (PDF Format - 131 KB)

          - Muz-Ek (ihracat)    (PDF Format - 45 KB)

          - Muz-Ek(ithalat)    (PDF Format - 44 KB)

- Organik Tarım    (PDF Format - 266 KB)

          - Organik Tarım Ek 1A    (PDF Format - 57 KB)

          - Organik Tarım Ek 1B    (PDF Format - 122 KB)

          - Organik Tarım Ek 2    (PDF Format - 74 KB)

          - Organik Tarım Ek 3    (PDF Format - 64 KB)

          - Organik Tarım Ek 4    (PDF Format - 194 KB)

          - Organik Tarım Ek 5    (PDF Format - 157 KB)

          - Organik Tarım Ek 6    (PDF Format - 122 KB)

- OTP Doğrudan Ödemeler ve IACS    (PDF Format - 257 KB)

- Patates Nişastası    (PDF Format - 201 KB)

- Pirinç    (PDF Format - 250 KB)

- Pirinç (İlave)    (PDF Format - 113 KB)

- Şarap    (PDF Format - 206 KB)

- Şarap (İlave)    (PDF Format - 44 KB)

- Şeker    (PDF Format - 109 KB)

          - Şeker-Tablo    (PDF Format - 100 KB)

- Şerbetçiotu    (PDF Format - 115 KB)

- Sığır ve Dana    (PDF Format - 218 KB)

- Sut    (PDF Format - 224 KB)

          - Süt-Ek 1(ihracat)    (PDF Format - 71 KB)

          - Süt-Ek 1(ithalat)    (PDF Format - 52 KB)

- Süt (İlave)    (PDF Format - 92 KB)

          - Süt (İlave) Ek 1    (PDF Format - 178 KB)

          - Süt (İlave) Ek 2    (PDF Format - 143 KB)

          - Süt (İlave) Ek 3    (PDF Format - 90 KB)

- Ticaret Mekanizmaları    (PDF Format - 94 KB)

- Tohum    (PDF Format - 161 KB)

- Tohum (İlave)   (PDF Format - 77 KB) 

- Tütün    (PDF Format - 128 KB)

- Yumurta ve Kanatlı Eti    (PDF Format - 323 KB)

- Yağlı Tohumlar    (PDF Format - 201 KB)

          - Yağlı Tohumlar-Ek 1(ihracat)    (PDF Format - 46 KB)

          - Yağlı Tohumlar-Ek 1(ithalat)    (PDF Format - 54 KB)

- Yağlı Tohumlar (İlave) ihracat    (PDF Format - 69 KB)

- Yağlı Tohumlar (İlave) ithalat    (PDF Format - 66 KB)

- Zeytinyağı    (PDF Format - 169 KB)

- Zeytinyağı (İlave)    (PDF Format - 111 KB)

 

Tarama Raporu (PDF Format - 275 KB ) 

Tarama Raporu - Eng   (PDF Format - 93 KB)

İlgili Projeler:

 

 

Sayfa görüntüleme sayısı:50072
Son güncelleme tarihi: 2012-12-04 10:31:13