ENGLISH
  Güncelleme: 13/08/2018

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında yerel yönetim temsilcilerine yönelik AB Müktesebatı Eğitimi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 6 Nisan 2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır.

Proje faaliyetleri arasında yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda bilgi düzeyinin kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla arttırılması da bulunmaktadır. Bu kapsamda AB Müktesebatı konulu dört kapasite geliştirme eğitimi düzenlenecektir. Eğitimlerin, sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenmesi planlanmaktadır. 4 gün sürmesi planlanan eğitimlerin birincisi 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmesi öngörülmektedir.

Eğitimler; Valilik, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi ve yerel yönetim birliklerinde görevli katılımcıların başvurusuna açık olacaktır. Ankara dışından eğitimlere katılacak personelin şehirler arası ulaşım giderleri (uçak, tren veya otobüs bilet ücretleri) ve eğitim süresince konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Toplam katılımcı sayısı 50 ile sınırlıdır. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde tüm talepler değerlendirilecek ve proje bütçe olanakları çerçevesinde katılımcılara dair nihai karar verilecektir. Başvuru için tıklayınız. 

İletişim ve bilgi için: towntwinning@ab.gov.tr

 


Güncelleme: 13/08/2018 / Hit: 5,748