ENGLISH
  Güncelleme: 12/04/2019

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi Hibe Uygulama Eğitimi Tamamlandı

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem ve Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem hibe faydalanıcılarına yönelik proje uygulama eğitimleri tamamlandı. Türkiye’den ve AB ülkelerinden 150’ye yakın STK temsilcisinin katılım sağladığı eğitimler 10-11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara projelerin satın alma usulleri, uygulama ve görünürlük kuralları hakkında bilgi verildi. Program, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik'in konuşmasıyla sona erdi. 

Detaylı Bilgi: http://siviltoplumsektoru.org/  http://siviltoplumdiyalogu.org/

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yürütülüyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve  çevre gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor. Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’tendir.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi

Birinci dönemin devamı niteliğinde 2015 yılında programlanan Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi, 4 milyon avro bütçesiyle daha güçlü bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. İkinci dönemde STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımının geliştirilmesine, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasında rolünün artırılmasına öncelik veriliyor. Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı gruplar gibi farklı hedef kitlere yönelik sağlık, tarım, eğitim, çevre, gıda, medya gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaşıyor. Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında Türkiye’nin 12 ilinden 31 proje hibe almaya hak kazandı.

 

 


Güncelleme: 12/04/2019 / Hit: 4,347