31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Son Güncelleme: 14 Haziran 2022

Faslın Kapsamı:

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (ASGP) yasal olarak bağlayıcı uluslararası anlaşmalar dâhil olmak üzere yasalara ve siyasi belgelere dayalıdır. İlgili müktesebat siyasi deklarasyonlardan, eylemlerden ve anlaşmalardan oluşur. Müktesebat kapsamında üye ülkelerin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde siyasi diyalog kurmaları, AB açıklamalarına uyum sağlamaları, AB eylemlerinde yer almaları ve kararlaştırılan yaptırımları ve kısıtlayıcı tedbirleri uygulamaları beklenmektedir.

31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları faslı tarama toplantıları 2006 yılında yapılan tarama süreci ile tamamlanmıştır. Ancak, Lizbon Antlaşmasının 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ile Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasındaki değişiklikler sonucunda tamamlayıcı bir tarama süreci yapılması ihtiyacı doğmuştur. 31. Faslın izleme mahiyetindeki tarama toplantıları sırasıyla 16 Ocak ve 28 Şubat 2013 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Mevcut durumda, faslın tarama sonu raporu Komisyon tarafından AB Konseyi’ne iletilmiş olup Konsey tarafından henüz onaylanmamıştır.

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (14 Eylül 2006)

AB müktesebatı listesi
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları faslına dâhil güncel müktesebat listesi (PDF Format - 456 kb) 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir