23. Yargı ve Temel Haklar

Son Güncelleme: 22 Mayıs 2020

Faslın Kapsamı:

Yargı ve temel haklar alanındaki AB politikaları ile Birliğin özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olarak korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda AB üyeliği için aday ülkelerin bağımsız ve etkin çalışan bir yargı tesis etmeleri beklenmekte olup; hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması bakımından mahkeme kararlarının tarafsızlığı, bütünlüğü ve yüksek standardı önem arz etmektedir. Adil yargılanma hakkının tesisi için yasal güvenceler ve yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele fasıl kapsamında üyelik için aranan koşullar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte aday ülkelerden, müzakere süreci sonunda AB müktesebatı ve Temel Haklar Şartı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere riayet edilmesini sağlaması beklenmektedir.

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (7-8 Eylül 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (12-13 Ekim 2006)

 

 

 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir