Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Yatay Destek Programı III. Fazın Birinci Yararlanıcı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 06 Aralık 2023

Avrupa Birliği Başkanlığının, Türkiye kapsamında eşgüdümünden sorumlu olduğu, Çok Ülkeli Program altında uygulanan eylemlerden olan “Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı III’nin Birinci Yararlanıcı Yürütme Kurulu Toplantısı 5 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantının açılış ve kapanış konuşmaları Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çağrı ÇAKIR, Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Genel Müdürlüğü- Programlama ve Kaynak Mobilizasyonu Bölümü Başkanı Sayın Schnutz Rudolf DÜRR ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Sayın Odoardo COMO tarafından yapılmıştır.  

Yürütme Kurulu toplantısında Siyasi İşler Daire Başkanı Sayın Çakır, Türkiye-AB Mali İşbirliği  ile Yatay Destek programı kapsamında desteklenen projelerin AB’ye katılım süreci üzerindeki etkisini ve tamamlayıcı niteliğini vurgulamıştır. Kapanış kısmında ise Yatay Araç III kapsamındaki projelere dair genel bir değerlendirmede bulunmuştur.

Toplantıya faydalanıcı kamu kurumlarının temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Avrupa Konseyi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katılım sağlamıştır.

Yatay Destek Programı III kapsamında halihazırda uygulanmasına devam edilen,

  • “Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” (HF33)
  • “Türkiye'de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” (HF13)
  • “Türkiye'de Kara Para Aklama ile Mücadele” (HF20)
  • “Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Eğitimi”(HF34)

projeleri hakkında faydalanıcı kurum temsilcileri tarafından güncel bilgiler paylaşılmış ve katılımcılar görüş alışverişinde bulunmuştur.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir