Komisyon, Deniz Ekipmanlarına ilişkin 2023/1667 sayılı Yeni Uygulama Yönetmeliğini yayımladı

Son Güncelleme: 06 Eylül 2023

2014/90/EU sayılı Deniz Ekipmanı Direktifi, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde kayıtlı gemilere yerleştirilecek ekipmana ilişkin ilgili uluslararası kuralların yeknesak bir şekilde uygulanması yoluyla deniz taşımacılığında güvenliği artırmayı ve deniz çevresinin korunmasını amaçlamaktadır. Deniz ekipmanlarına ilişkin tasarım, inşa ve performans gereklilikleri ile test standartları, Komisyon Uygulama Yönetmeliği ekinde düzenli olarak güncellenerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır.

 

Uluslararası denizcilik konvansiyonlarında gerçekleştirilen en son değişiklikleri dikkate alarak, Komisyon Uygulama Yönetmeliği gözden geçirilmiş ve uyumlaştırılmış Birlik standartlarına tabi hale gelen deniz ekipmanları listesi güncellenmiştir. Bu çerçevede, 2014/90/EU sayılı Direktif’e yönelik 2023/1667 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği 31 Ağustos 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış ve böylece 2022/1157 sayılı Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yayım tarihinden kırk gün sonra yürürlüğe girecek olacak olan 2023/1667 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1667

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir