2021-2027 Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Stratejik İşbirliği Etkinliği Ankara’da Düzenlendi

Son Güncelleme: 08 Haziran 2023

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsünün (EIT) ve sağladığı imkanların ülkemizde daha fazla bilinmesi ve bu imkanlardan daha fazla faydalanılması amacıyla 8 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla hibrit bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,  EIT İnovasyon Ekosistemi Birim Başkanı Marton Herczeg, T.C. Sanayi Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V.  Mehmet Ali Yılmaz ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın  açılış konuşmalarıyla başlayan programda EIT altında ülkemize açık fırsatlar ve potansiyel işbirliği alanları ele alındı.

EIT, AB seviyesinde eğitim ve girişimciliğe araştırma ve inovasyonu entegre ederek Avrupa'nın inovasyon yeteneğini geliştirmek için 2008 yılında oluşturulan bir kuruluştur. EIT, girişimcilerin ve yenilikçilerin en iyi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmelerini sağlayarak AB'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam yaratma hedeflerini desteklemede hayati bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda,  girişimciliği desteklemek için fikirden ürüne ve hizmete, öğrenci ve araştırmacıdan girişimciye, laboratuvardan pazara kadar olan inovasyon sürecini canlandırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

EIT, AB’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında “Yenilikçi Avrupa Bileşeni”nin bir parçasıdır. EIT, sosyal zorlukları ele alarak Ufuk Avrupa’nın hedeflerine güçlü bir şekilde katkıda bulunmaya ve Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artırmak yolunda çalışmaktadır.

2021-2027 yılları için EIT tarafından Stratejik İnovasyon Gündemi ve Ufuk Avrupa Programı kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 3 milyar avroluk bir bütçenin tahsis edilmesi ve aşağıda belirtilen 3 öncelikli alan kapsamında harcanması öngörülmektedir.

•         Avrupa'da yükseköğrenimin araştırma ve buluş yapma kapasitesini artırmak,

•         İnovasyon boşluklarını kapatmak için EIT'nin bölgesel erişimini iyileştirmek,

•         EIT Bilgi ve İnovasyon Topluluklarının etkisini artırmak 

Avrupa Yenilik Ve Teknoloji Enstitüsü’ne ilişkin detaylı bilgi için:

https://ufukavrupa.org.tr/tr/eit

https://eit.europa.eu/eu/

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir