Avrupa Birliği “Kripto Varlık Piyasa”sına İlişkin İlk Yasal Çerçeveyi Kabul Etti

Son Güncelleme: 17 Mayıs 2023

AB Konseyi (ECOFIN) 16 Mayıs 2023 tarihinde Kripto Varlık Piyasa Tüzüğünü kabul etti. Böylece, kripto varlıklar, kripto varlık satıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları AB çapında uyumlaştırılmış bir düzenleyici çerçeve altına alınarak kripto varlık piyasalarına ilişkin ilk kez AB düzeyinde yasal bir çerçeve benimsenmiştir. 

Kripto Varlık Sektörünün düzenlenmesi ile hem finansal istikrar ve bu varlıklara yatırım yapanlar daha iyi korunacak hem de kripto endüstrisinin karapara aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının önüne geçilecektir.

1093/2010 ve 1095/2010 sayılı Tüzükleri değiştiren Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü’nün (MiCA) resmi kabulü AB’de yürütülen daha büyük Dijital Finans Paketinin bir parçasıdır. Paket, MiCA teklifine ek olarak bir dijital finans stratejisi, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsayan bir Dijital Operasyonel Esneklik Yasası (DORA) ve toptan kullanımlar için dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) pilot rejimi hakkında da bir mevzuat teklifi içermektedir.

Bu paket, mevcut yasal çerçevenin yeni dijital finansal araçların kullanımına engel teşkil etmemesini ve aynı zamanda bu tür yeni teknolojilerin ve ürünlerin finansal düzenleme kapsamına girmesini sağlayarak mevcut AB mevzuatındaki bir boşluğu doldurmaktadır. Bu nedenle paket, uygun düzeyde tüketici ve yatırımcı koruması sağlarken inovasyonu ve yeni finansal teknolojilerin benimsenmesini desteklemeyi de amaçlamaktadır.

Söz konusu basın açıklamasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir