AB ile Mali İşbirliğinde “Türkiye Yatırım Platformu" Yeni Bir Finansman Mekanizması Olarak Kuruluyor.

Son Güncelleme: 03 Kasım 2022

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu Komiseri Olivér Várhelyi’nin ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, 26 Ekim 2022 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un teşrifleriyle, Türkiye Yatırım Platformu’nun ülkemizdeki iş dünyasına ve finans kuruluşlarına tanıtıldığı üst düzey bir toplantı İstanbul’da düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör çatı kuruluşları ve ülkemizdeki finans kuruluşlarının yanı sıra ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşlarından ve iş dünyasından üst düzey temsilcilerin katılım sağladığı toplantıda, Türkiye Yatırım Platformunun iş dünyası için potansiyel yatırım ve işbirliği alanları ele alındı. Anılan toplantıda ayrıca Türkiye Yatırım Platformu’nun işleyişi ve buna ilişkin süreçte finans kuruluşlarının rolüne değinilerek önümüzdeki dönemde işbirliği yapılabilecek potansiyel alanlar görüşüldü.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı Türkiye’nin aday ülke olarak Avrupa Komisyonu ile uzun süredir AB fonlarından ve Birlik Programlarından yararlandığı  bir mali işbirliği sürecinde olduğunu, katılım öncesi fon imkanlarının giderek azalmakta olduğunu, ancak küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa ile işbirliği alanlarının arttığını ve çeşitlendiğini, Türkiye’nin stratejik konumunun ve öneminin öne çıktığı bu dönemde ilave kaynaklar ile işbirliğine devam edilmesine ihtiyaç olduğunu,  Türkiye’nin dijitalleşme ve Avrupa Yeşil mutabakatı kapsamında hedefleri bulunduğunu  ifade etti.

Büyükelçi Kaymakcı, ayrıca Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bu yeni mekanizma kapsamında  gerek kamu ve gerekse özel sektörün  iklim değişikliği ve dijitalleşmeye yönelik dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni bir mali aracın devreye gireceğini ifade etti.

Türkiye Yatırım Platformu

Avrupa Birliği, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) mekanizması kapsamında, çeşitli ülkelerde kamu sektörü, belediyeler ve özel sektörün yatırım projelerinin yenilikçi finansman modelleri ile desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda kredi garantisi ve harmanlama (AB hibesi ile uluslararası finans kuruluşlarına ait kredilerin bir arada kullandırılması) gibi finansman modelleri hayata geçirilecek.

EFSD+ mekanizması çerçevesinde AB, 2021-2027 yılları arasında küresel tüm ortaklarına 40 milyar Avro’luk garanti imkanı sağlamayı taahhüt etti.

EFSD+ finansmanından faydalanabilmek için öncelikle ilgili ülkede bir yatırım platformunun varlığı gerekiyor. Bu doğrultuda, Mart ayında Türkiye Yatırım Platformu tesis edildi.

Türkiye Yatırım Platformundan yararlanmayı ve Türk yatırımcılarına yararlandırmayı öngören Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası mali kuruluşlar Türkiye'deki yeşil ve dijital dönüşüm projeleri için Avrupa Komisyonu nezdinde beklenenden çok daha yüksek bir ilgi gösterdi.

2022 yılı sonunda, desteklenecek projeler belirlenecek ve bu çerçevede Türk özel sektör ve kamu yatırımcıları uluslararası finans kuruluşları üzerinden uzun dönemli ve avantajlı kredi  imkanı ve garanti kolaylığından yararlanacaklar.

Süreç kapsamında, proje fikirlerinin oluşturulabilmesi için ilgili kurum, kuruluşlar ve özel sektöre yönelik bilgilendirme çalışmaları sürecektir.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir