2022-2023 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu Almaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru

Son Güncelleme: 06 Haziran 2022

2022-2023 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde 19 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavın değerlendirme süreci tamamlanmış olup bursa hak kazanan adaylar belirlenmiştir. Jean Monnet Burs Programı kuralları gereğince, yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylara, başarı sıralaması ve sektörel kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Bu doğrultuda, 2022-2023 akademik yılı için 160 asil ve 130 yedek bursiyer belirlenmiştir.

Sonuçlar adaylara Burs Programının Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından e-posta yolu ile (adayın başvuru formunda belirtmiş olduğu e-posta adresine) bildirilmiştir.

Bursu almaya hak kazanan adaylara program onayı, yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından bilahare iletilecektir.

Adayların sınav sonuçlarına ilişkin sorularını/itirazlarını Merkezi Finans ve İhale Biriminin jeanmonnet@cfcu.gov.tr adresine (taranmış imzalı dilekçe ile); program onayı, yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin sorularını ise Burs Programının kurumsal iletişim adresi olan info@jeanmonnet.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Sözleşme sürecinin tamamlanmasını müteakip burs alan adayların listesi Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yayımlanacaktır.

2022-2023 akademik yılında Jean Monnet Bursunu almaya hak kazananları kutlar bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir