Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 26 Ocak 2022

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) ikinci toplantısı çevrimiçi olarak 25 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan ABEK, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının eşgüdümünden sorumludur. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında ilgili Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapılan ABEK toplantısında, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması başta olmak üzere, AB müktesebatına uyum çalışmalarında mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir