Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi’nin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 19 Ocak 2022

AB Başkanlığı’nın lider kurum olduğu IPA Temel Haklar alt alanında kurumsal işbirliğini ve eşgüdümü artırmayı hedefleyen  “Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi” başlangıç toplantısı 18 Ocak 2022 tarihinde AB Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Projenin teknik yardım ekibi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda önümüzdeki iki yıl boyunca yürütülecek Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesinin hedefleri ve beklenen sonuçları üzerinde durulmuş ve proje uygulama süreçleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir