Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplandı

Son Güncelleme: 27 Temmuz 2021

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 hazırlıklarını yürüten Ortak Programlama Komitesinin beşinci toplantısı 27 Temmuz 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, ülkemizle birlikte  Programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Ermenistan’dan Ulusal Otorite temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekretaryasından yetkililer katılım sağlamışlardır.

Ülkemizin Başkanlığımız Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer başkanlığındaki heyet tarafından temsil edildiği toplantıda, Programın 2021-2027 döneminde desteklenecek faaliyet alanları, Program bütçesinin önceliklere dağılımı, uygulanacak projelerin bütçe büyüklükleri, Programa sağlanacak eş finansman, Programın yeni döneminde ulusal düzeydeki yapılar ve sorumlulukların paylaşımı ile harcamaların doğrulanması gibi konular görüşülerek bu hususlarda kararlar alınmıştır.
 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir