Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Uygulamaları Hakkında Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021

Başkanlığımız Sınır Ötesi İşbirliği programlarının Ulusal Otoritesi olarak hâlihazırda katılım sağladığımız Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programlarının Türkiye tarafındaki yeni dönem hazırlıklarını koordine etmekle birlikte Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına da katılım hazırlıklarını sürdürmektedir.

Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 döneminde tabii olacağı yeni kuralları kapsayan taslak Interreg Tüzüğü AB tarafından hazırlanmakta olup söz konusu kurallar, program yönetim makamlarının ve Ulusal Otoritelerin rollerini etkileyecek bazı önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda, 20 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Komşuluk Aracı altındaki programların hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ilgili makamlara teknik destek sunan TESIM tarafından, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü (DG REGIO) işbirliğiyle Sınır Ötesi İşbirliği programlarının uygulanmasında görev alan tüm ulusal yapılara yönelik bir çevrimiçi bilgilendirme oturumu düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıda, 2021-2027 döneminde geçerli olacak yeni yasal çerçeveye ek olarak Uyum Politikasının temel stratejik özellikleri, yeni dönemdeki program yapıları ve finans uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir