Taslak Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması ve Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimini Uygulaması için Ulusal Eylem Planı’nın Güncellenmesi

Son Güncelleme: 22 Mart 2022

 

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı

Taslak Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması ve Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimini Uygulaması için Ulusal Eylem Planı’nın Güncellenmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) + Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı

AB Katkısı (Avro)

2.000.000

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ

Projenin Kısa Tanımı ve Temel Amaçları

Proje AB müktesebatına ve AB standartlarına uygun olarak Türkiye’nin entegre sınır yönetimini güçlendirmeyi hedeflemektedir.  

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar/Beklenen Çıktılar

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Kurumu ile işbirliği içerisinde, taslak bir Ulusal Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin oluşturulmasını ve akabinde Entegre Sınır Yönetimi Ulusal Eylem Planının AB müktesebatı, stratejileri ve yasal düzenlenmeleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması hedeflenmektedir.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir