Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Erasmus+ ve ESC Programları Danışma Kurulu 2020 Yılı Toplantısına katıldı

Son Güncelleme: 21 Aralık 2020

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ve ESC Programları Danışma Kurulu 2020 Yılı Toplantısına katıldı.

Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Erasmus+ ve ESC Programlarından azami seviyede istifade edilmesini sağlamak üzere kurulan Danışma Kurulu 2020 toplantısını 21 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı; ortak akılla programların ülkemizdeki katkısının arttığına dikkat çekti.

Toplantıya, kamu kurumlarından yükseköğretim kurumlarına, spor federasyonlarından sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 100’ü aşkın kurum ve kuruluştan temsilciler katıldı. Temsilciler, Erasmus+ ve ESC Programlarının yürütülmesine ilişkin önerilerde bulundular.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında, ülkemizde uygulanan Erasmus+ ve ESC programları kapsamında 2004 yılından 2020 Aralık ayına kadar olan sürede 36 bin projeye toplam 1.4 Milyar Avro tahsis edilerek 550 bini ülkemiz vatandaşı olmak üzere 700 bin katılımcının programlardan yararlandığını ve Programların Türkiye-AB ilişkilerine sunduğu kayda değer katkıyı vurguladı.  Oluşan başarının devam ettirilmesi ve Erasmus+ Programının daha etkin yürütülmesi adına eğitim, gençlik ve spor sektörü temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun görüş ve önerilerinin öneminin altını çizdi.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir